Perusopetuksen kehittäminen etenee

Kouvolan perusopetuksen kehittäminen jatkuu. Kehittämistyöhön valjastetaan mukaan koulut sekä alueen moniammatilliset toimijat perhekeskusalueittain. Koulurakennusten kuntoa kartoitetaan parhaillaan.

Koko kaupungin tasolla perusopetuksen kehittämisen kantavia teemoja ovat erityisopetus, koulukuljetukset, kaavoitus ja väestön sijoittuminen tulevaisuudessa sekä rakennusten kunto. Tärkeässä roolissa ovat myös Kymsoten tuottamat palvelut lapsiperheille. Haastetta Kouvolassa tuovat suuret erot kaupungin eri alueiden välillä. Siinä missä toisilla alueilla on paljon oppilaita, toiset tyhjenevät.

-Haastavin on keskustan alue, muun muassa sopivien tonttien ja liikennejärjestelyjen osalta. Vastaavasti esimerkiksi Myllykoski — Inkeroinen -alueiden liikenneratkaisuihin vaikuttavat mahdolliset tehtaiden investointi- ja kehittämissuunnitelmat, sanoo opetus- ja kasvatusjohtaja Veikko Niemi.

Tulevaisuuden ratkaisuja ja palvelukokonaisuuksia pohditaan jatkossa myös kaupungin eri alueilla perhekeskusten alueiden pohjalta kootuissa työryhmissä sekä kouluissa. Mukaan opetuksen kehittämiseen halutaan myös alueen muut toimijat kuten Kymsote. Kuntalaisia kuullaan uusien aluetoimikuntien kautta. Vetovastuussa aluevaiheessa on perusopetus.

Peruskoulujen kuntokierrokset käynnissä

Parhaillaan kartoitetaan nykyisten peruskoulujen kuntoa. Kartoitus on tehty 25 kohteessa, kaikki Kouvolan 34 koulua on käyty läpi huhtikuun loppuun mennessä väistötiloissa olevia Kirkonkylän, Anjalan ja Sarkolan kouluja lukuunottamatta.

Kierroksilla käydään läpi aluerakenteet esim. piha-alue, aluerakenteet, leikkivälineet ym., sähköjärjestelmät, tietojärjestelmät, LVI-järjestelmät, rakennustekniikka mm. runko, julkisivut, sisäpinnat jne. Lisäksi tarkastellaan kohteen korjaushistoriaa ja tehtyjä sisäilman parannustoimenpiteitä.

Kierroksilla on mukana laaja joukko asiantuntijoita sekä koululta, kiinteistöpalveluilta ja tilapalveluilta. Mukana on myös sisäilma-asiantuntija. Katselmuksissa käydään läpi yleisiä tiloja ja kohteen keittiö sekä kuullaan ruokapalveluiden henkilökuntaa. Luokkatiloja tarkastellaan pistokoemaisesti.

-Koulujen toiveita ja huolia kuunnellaan ja keskitytään myös heidän nostamiinsa asioihin, toimitilajohtaja Juha Jormanainen korostaa.

Kierroksen tavoitteena on luoda kohteista kuntoarviot ja luoda näiden pohjalta kunnostussuunnitelma tulevalle viidelle vuodelle. Kiinteistöpalveluiden kiinteistönhoito ja kunnossapito tekee pieniä kunnostuksia ja remontteja kohteissa, joita on sovittu tehtäväksi myös näiden kierrosten pohjalta.

-Tavoitteena on alkaa kiertämään kaupungin omistamia rakennuksia säännöllisesti näiden kierrosten kaltaisesti, Jormanainen sanoo.

Lisätietoja
Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, 020 615 7727
Toimitilajohtaja Juha Jormanainen, 020 615 9013
etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Kouluratkaisujen työstäminen on osa laajempaa, kymmenen vuotta kestävää opetuksen kehittämisprojektia. Kouluratkaisujen rinnalla pohditaan myös niiden vaikutuksia alueen asukkaille ja kaupungin muihin palveluihin sekä julkisen liikenteen tarpeeseen.

Kouvola uudistaa kouluverkkoaan 20 koulun kokoiseksi kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. Uudistukseen tarvittavaa toteuttamisohjelmaa valmistelee virkamiestyöryhmä, jossa ovat edustettuina kaupungin eri palvelut ja Kymsote. Työryhmä jättää raporttinsa elokuussa. Työryhmä ei käsittele Anjalan, Sarkolan ja Valkealan kouluhankkeita, joiden kehittämisestä on jo päätetty.

Sivun alkuun