Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahasto – Vuoden 2023 haku käynnissä

Nainen sillalla talvimaisemassa

Rahastosta myönnettävät avustukset ovat nyt haettavissa ympäri vuoden. Huhtikuun loppuun mennessä saapuneet hakemukset ratkaistaan kesäkuussa ja lokakuun loppuun mennessä saapuneet joulukuussa.

Kouvolan kaupunginhallitus on päätöksellään 27.8.2018 § 252 perustanut Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston 1.1.2019 lukien. Rahaston tarkoituksena on jakaa rahaston varoja Valtiokonttorin päätöksen tai lahjoittajan määräyksen/toiveen tai testamentin mukaisesti.

Avustuksia hyvinvoinnin edistämiseen liittyvään toimintaan

Rahaston tarkoituksena on edistää kaiken ikäisten kouvolalaisten hyvinvointia. Rahastosta myönnetään kohdeavustuksia hyvinvoinnin edistämiseen liittyvään toimintaan tai uudenlaisten toimintamallien käynnistämiseen, jotka eivät ole kunnan tai lakisääteisiä sosiaali- tai terveyspalveluja tuottavan tahon järjestämisvastuulla, mutta jota täydentävät hyvinvointia. Haettavat avustukset tulee kohdentaa ensisijaisesti sellaisille asiakasryhmille, joiden muut mahdollisuudet osallistua hyvinvointia edistävään toimintaan ovat rajoitetut.

Jatkuva haku – päätökset kaksi kertaa vuodessa

Kaupunginhallitus on 10.10.2022 § 261 hyväksynyt perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahastosta myönnettävien avustusten jatkuvan haun. Uusi malli on tullut voimaan 1.1.2023.

Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston avustukset vuodelle 2023 ovat haettavissa. Saapuneet hakemukset ratkaistaan kaksi kertaa vuodessa: kesäkuussa (hakuaika päättyy 30.4.) ja joulukuussa (hakuaika päättyy 31.10.). Avustusta ei myönnetä palkkakustannuksiin, ulkomaan matkoihin, yhdistyksen/yhteisön vuosijuhliin, koulutuksiin, hallituksen toiminnan tukemiseen, alkoholi-, tupakka- tai niihin verrattaviin tuotteisiin tai yritystoimintaan.

Avustushakemukset tulee toimittaa sähköisesti osoitteella kirjaamo@kouvola.fi 30.4.2023 tai 31.10.2023 mennessä. Päätökset avustushakemuksiin tekee hyvinvointipäällikkö. Myöhästyneet hakemukset siirretään suoraan seuraavalle hakukaudelle päätettäväksi.

Hakulomake on saatavilla kaupungin verkkosivuilta osoitteesta kouvola.fi/lahjoitusrahasto

Lisätietoja:

Hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh. 020 615 7429, sanna-riitta.junnonen(a)kouvola.fi

Sivun alkuun