Palomäen asemakaavamuutos valmis hyväksyntään

Urheilupuiston uimahalli

Urheilupuiston uimahallin rakentaminen on taas yhtä askelta edempänä, kun Palomäen vuoden kestänyt asemakaavan muutosprosessi on saatu valmiiksi ja se etenee hyväksymiskäsittelyyn.

Palomäen asemakaavan muutosprosessi etenee hyväksymiskäsittelyyn. Tekninen lautakunta käsittelee kaavamuutosta kokouksessaan 24.1.2024.

Kaavamuutoksen keskiössä alueen luonto- ja kulttuuriympäristön arvot

Palomäen asemakaavan muutos mahdollistaa nykyisen uimahallin laajentamisen, mutta huomioi myös alueen luonto- sekä rakennetun kulttuuriympäristön arvot erilaisilla suojelumääräyksillä ja -merkinnöillä. Nykyinen uimahalli on rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas, eikä sen arvoja haluta merkittävästi heikentää laajennusosan rakentamisella. Palomäen virkistysalueella on runsaasti luontoarvoja, joiden säilyminen ja vahvistuminen halutaan turvata alueen runsaan virkistyskäytön rinnalla. Lisäksi asemakaavan muutos vaikuttaa alueen liikennejärjestelyihin, sillä siinä esitetään Palomäenkadun katkaisua uimahallin länsipuolella, jolloin läpiajo Kalevankadun ja Kauppalankadun välillä estyy. Ratkaisu parantaa alueen liikenneturvallisuutta ja asumisviihtyisyyttä. Ratkaisun pohjaksi on laadittu erillinen liikenneselvitys, jossa ratkaisun toimivuus liikenneverkon kannalta on varmistettu.

Asemakaavan muutos on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Tekninen lautakunta käsittelee kaavamuutoksen hyväksymistä 24.1.2024 pidettävässä kokouksessaan. Alkuperäinen kaavamuutoksen alue on jaettu kahteen erilliseen osaan, jotka käsitellään peräkkäisissä pykälissä. Jos lautakunta hyväksyy kaavamuutokset, ja kukaan ei niistä valita, saavat ne lainvoiman kevään aikana. Tämän jälkeen uimahallin laajennushanke voi edetä rakennuslupavaiheeseen ja Palomäenkadun katusuunnitelma voidaan hyväksyä. Sitä ennen se laitetaan kuitenkin julkisesti nähtäville ja siihen voivat asukkaat ja muut osalliset ottaa kantaa. Nähtävillä olosta tiedotetaan erikseen sen ollessa ajankohtaista.  

Lisätietoja:

Kaisa Niilo-Rämä, kaavoitusarkkitehti, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 7404, kaisa.niilo-rama@kouvola.fi

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat Dynasty-tietopalvelussa

www.kouvola.fi/uusiuimahalli

Sivun alkuun