Pallokentän korttelin tontinluovutuskilpailu ratkaistu

Tekninen lautakunta päättää tiistain kokouksessa Kuusankosken Pallokentän korttelin suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittajan ja tekee suunnitteluvarauksen korttelin rakentamisesta.

Viime vuonna järjestetyn kilpailun voittajaksi esitetään FH Invest Oy:n työtä ”Koskelo”. Korttelin suunnittelusta järjestettiin viime talvena kilpailu, koska kaupunki halusi varmistaa laadun arvokkaalla paikalla Kymijoen rannalla sijaitsevan korttelin toteuksessa. Kaikille avoin kaksivaiheinen kilpailu myös takasi osallistujien tasavertaisen kohtelun.  

Kilpailun tavoitteena oli rakentaa omaleimainen, arkkitehtuuriltaan korkeatasoisia ja pääosin asuinkerrostaloista koostuva kortteli, jossa arki on sujuvaa ja turvallista. Kilpailuehdotuksilta toivottiin mielenkiintoisia ja toteutuskelpoisia ideoita ympäröivään kaupunkitilaan sopivista asuinrakennuksista, joiden sijoittelussa ja mittakaavassa on huomioitu korttelista avautuvat jokinäkymät sekä kulkuyhteydet Rantapuistoon.

Kilpailu oli kaksivaiheinen ja perustui kumppanuuskaavoitukseen. Ensimmäisessä vaiheessa ilmoittautuneiden kanssa pidettiin neuvottelut kilpailuohjelman tarkemmista reunaehdoista. Tämän jälkeen kilpailijat laativat kilpailuohjelman mukaisen suunnitelman.

Kilpailun voittaja osallistuu alueen asemakaavan laadintaan, mikä alkaa tänä vuonna. Kaupunki tekee tarvittaessa voittajan kanssa kiinteistökaupan esisopimuksen asema-kaavan ehdotusvaiheessa, ja myy tai vuokraa tontit voittajalle asemakaavamuutoksen voimaantulon jälkeen. Tontinluovutukselle tullaan asettamaan ehtoja mm. asuntokokojakaumasta.

Lisätietoja:

kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, p. 02061 59138, anne.kangasniemi-kuikka(a)kouvola.fi

kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti, p. 02061 55436, sami.suoknuuti(a)kouvola.fi

Sivun alkuun