Päivitettyjä koronaohjeita kouluihin, päiväkoteihin ja perheisiin

THL ja Kymsote ovat päivittäneet ohjeita koronavirustestaukseen, matkustamiseen ja korona-altistusten määrittelyyn kouluissa ja päiväkodeissa.

THL ja Kymsote ovat päivittäneet ohjeita koronavirustestiin hakeutumisesta.

Selvästi oireilevan tulee aina pysyä kotona sairastamassa, myös tavallinen flunssa leviää helposti toisiin ihmisiin.
Alle 12 –vuotiaat suositellaan viemään koronatestiin seuraavissa tilanteissa:
• lapsella on oireita ja hänen tiedetään altistuneen laboratoriossa varmistetulle koronatapaukselle edeltävän kahden viikon aikana.
• lapsella on oireita, ja perheessä on rokottamattomia 16 vuotta täyttäneitä tai henkilöitä, joiden immuunisuoja koronaa vastaan on puutteellinen
• lasta hoitava lääkäri arvioi testin tarpeelliseksi.
Lisätietoa: https://thl.fi/fi/-/thl-n-suositus-lasten-koronavirustestaamisesta-on-paivitetty?redirect=%2Ffi%2F

12 vuotta täyttäneiden ei ole välttämätöntä hakeutua koronavirustestiin, mikäli hänet on kahdesti rokotettu ja toisesta rokotuksesta on vähintään viikko eikä hän tiedä altistuneensa koronavirukselle.
Koronatestiin tulee edelleen hakeutua myös kaksi rokotusta saanut henkilö lievissäkin oireissa, jos
• hän tietää altistuneensa koronavirukselle tai
• työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyössä.

Halutessaan jokainen lievästikin oireileva voi edelleen hakeutua koronatestiin. Vaikeissa hengitystieinfektion oireissa kannattaa edelleen hakeutua koronatestiin rokotuksista huolimatta.

Rokottamattomien ja oireisten yli 12-vuotiaiden on syytä hakeutua testiin aina, jos heillä on koronavirusinfektioon sopivia oireita.
Lisätietoa: https://korona.kymsote.fi/

Ulkomaille matkustaminen

Ulkomaille matkustamiseen liittyvä ajan tasainen ohjeistus löytyy täältä: https://korona.kymsote.fi/matkustajille/

Korona-altistusten määrittely kouluissa ja varhaiskasvatuksessa

THL on päivittänyt ohjeitaan korona-altistumisten määrittelystä kouluissa, oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa
Varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa samassa luokkahuoneessa tai vastaavassa tilassa oleskelua ei katsota koko ryhmän osalta automaattisesti altistukseksi. Näissä tilanteissa selvitetään varsinaisesti altistuneet eli ne, joiden kanssa koronavirustartunnan saanut on tosiasiallisesti ollut lähikontaktissa. Muita samassa tilassa oleskelleita ei ole esimerkiksi istumajärjestyksen vuoksi yleensä tarpeen katsoa altistuneeksi. Heille voidaan yleisesti tiedottaa mahdollisesta pienen tartuntariskin altistumistilanteesta ja kehottaa hakeutumaan testiin omaehtoisesti, jos oireita ilmenee.

Tilannearviosta altistumisen suhteen ja sen vaatimista toimenpiteistä päättää kuitenkin aina kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri (Kymsote). Tilannekohtaisessa arviossa voidaan huomioida tartuntojen riskiin juuri kyseisessä tilanteessa vaikuttaneita seikkoja.

THLn tilastojen mukaan lukuvuonna 2020-2021 altistui kouluissa ja päiväkodeissa Suomessa koronavirukselle yli 95 000 ihmistä. Näistä altistuneista 1,9% on todettu saaneen koronavirustartunnan. Koronavirustartunnan riski kouluissa ja päiväkodeissa on todettu pieneksi.

Kouvolassa koko koronavirusepidemian aikana (maaliskuusta 2020 alkaen) on kouluissa ja päiväkodeissa altistunut koronavirukselle noin 1500 ihmistä. Jatkotartuntoja on todettu yhteensä kaksitoista, eli Kouvolassa altistuneista alle 1% on todettu saaneen koronavirustartunnan.

Lisätietoa: https://thl.fi/fi/-/thl-n-suositus-lasten-koronavirustestaamisesta-on-paivitetty?redirect=%2Ffi%2F