Päivitetty talousarvioesitys etenee seuraavaksi valtuuston käsittelyyn

Kouvolan kaupunginhallitus hyväksyi 29.11.2021 kaupunginjohtajan muutetun talousarvioesityksen vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2021–2024 taloussuunnitelmaksi. Seuraavaksi asia etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn 13.12.2021. Kokousta voi silloin seurata suorana lähetyksenä verkossa.

Päivitetyssä talousarviossa varaudutaan kasvaviin sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin yhteensä 6 miljoonalla eurolla. Lisäystä kaupunginjohtajan alkuperäiseen esitykseen, jossa varaus oli 2 miljoonaa euroa, on siis 4 miljoonaa euroa.
Talousarvioon tehtiin päivityksiä, jotta talousarvio pysyy kuitenkin tasapainossa ja tilikausi 2021 jää ylijäämäiseksi 0,5 miljoonaa euroa. Päivityksissä mm. lisättiin tulovero- ja kiinteistöveroarvioita, päivitettiin henkilöstökuluja hyväksytyn henkilöstösuunnitelman mukaiseksi ja tarkasteltiin rahoitustuottoja sekä -kuluja. Lisäksi Kinnon palvelusopimusta tarkasteltiin uudelleen.

Muutoksilla pyritään myös varautumaan kaupungin muuttuvaan rooliin. Vuodesta 2023 lähtien talouden suunnittelussa on huomioitu hyvinvointialueiden toiminnan alkaminen. Kymsoten sekä palo- ja pelastustoimen kustannukset sisältyvät viimeistä kertaa kaupungin talousarvioon.

Tuloslaskelmaan vaikuttavien muutoksien lisäksi investointeihin tehtiin päivityksiä uuden uimahallin sekä kulttuurikorttelin osalta. Investointien kokonaismäärät eivät muuttuneet, vaan summia jaksotettiin uudelleen eri vuosien välillä. Muutokset tehtiin arvioiden tulevien päätöksien ajankohdat, jotka myöhentyivät aiemmin arvioiduista. Myös rahoitusosaan tehtiin vastaavat muutokset niin, että tarvittavaa lainarahoitusta siirrettiin eri vuosien välillä.

Linkki esityslistatekstiin Dynastyssa.

Lisätietoja:
Kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka@kouvola.fi
Talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Sivun alkuun