Päivitetty talousarvioehdotus etenee seuraavaksi valtuuston käsittelyyn

Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina kokouksessaan kaupunginjohtaja Marita Toikan esittämän päivitetyn 5,4 miljoonaa euroa ylijäämäisen ensi vuoden talousarvion. Talousarvioon ja –suunnitelmaan sisältyvien säästöjen toteutuessa talous tasapainottuu vuoden 2022 aikana. Seuraavaksi talousarvioehdotus etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn 9.12.2019. Kokousta voi silloin seurata suorana lähetyksenä verkossa.

Kaupungin talouden tasapainottamiseen on kuluvana syksynä valmisteltu kokonaisuutta, joka sisältää useita toimenpiteitä taloussuunnittelukaudella 2020–2022. Säästöjä on haettu palveluverkoista, henkilöstökuluista, avustuksista, palvelusopimuksista, kunnallisveroprosentin nostosta ja toimintaprosessien läpikäymisestä.

Kaupunginjohtajan toisessa talousarvioehdotuksessa on otettu huomioon kaupunginvaltuuston 11. marraskuuta hyväksymät palveluverkkoratkaisut, jotka lisäävät kustannuksia yhteensä 4,2 miljoonalla eurolla vuosina 2020–2022 verrattuna kaupunginjohtajan palveluverkkoesityksiin.

Toisesta talousarvioehdotuksesta poistettiin Laesterän raportin mukaiset säästömahdollisuudet vuosille 2021–2022, koska päätösten syntyminen näyttää niin epävarmalta näiden osalta. Kaupunginjohtajan ensimmäisessä ehdotuksessa oli suunnitelmavuosille laskettu Laesterän raporttiin perustuen säästöpotentiaalia vuodesta 2021 lähtien ensimmäisenä vuonna 5 milj. euroa, 2022 7 milj. euroa ja kasvaen tämän jälkeen 2022 lähtien 10 milj. euroon vuosittain. Näitä säästötavoitteita ei nyt sisällytetä suunnittelukaudelle vaan ne lisätään sinne sitten, kun ne ovat konkretisoituneet päätöksenteon pohjalta.

Kaupunginhallitus asetti Perlacon Oy:n suositusten perusteella toteutettavien säästöjen valmisteluun ohjausryhmän, joka valmistelee esityksen lisäsäästöistä 30.4.2020 mennessä.

Kokonaisuudessaan talouden tasapainottamisen toimenpiteillä on määrä kohentaa kaupungin taloutta yhteensä 211 miljoonalla eurolla vuoteen 2029 mennessä. Kaupunginjohtajan ensimmäisessä talousarvioehdotuksessa parannus olisi ollut 311 miljoonaa euroa.

Suunnitelluilla säästöillä talous niukasti tasapainoon

Kouvolan kaupungin vastuullinen tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela BDO Oy:stä on jättänyt kaupunginhallitukselle kaupungin taloudellista tilaa koskevan tilintarkastusmuistion, jossa tuodaan tiedoksi huolestuneisuus kaupungin taloudellisesta tilanteesta ja muistutetaan kuntalain mukaisesta alijäämän kattamisvelvollisuudesta.

Muistiossa todetaan, että talouden kehityssuunnan kääntäminen vaatii rajujakin toimenpiteitä kaupungin toimintojen ja palveluverkkojen osalta. Tehtävät toimenpiteet tulisi saada mahdollisimman pian päätettyä ja käynnistettyä, koska toimenpiteiden talousvaikutukset saattavat realisoitua vasta pitkän ajan kuluttua.

Kuntalain mukaan kaupungin pitää kattaa tänä vuonna taseeseen kertyvä, arviolta yli 20 miljoonan euron alijäämä viimeistään vuonna 2024. Ilman sitä valtio voi aloittaa kuntalain mukaisen arviointimenettelyn.

– Päivitetyn talousarvioehdotuksen mukaan talous tasapainottuu niukasti taloussuunnittelukauden viimeisenä vuotena, jolloin alijäämä saadaan katettua vuoden 2022 aikana. Tämä edellyttää kuitenkin kaikkien suunniteltujen sopeuttamistoimenpiteiden toteutumista, toteaa talousjohtaja Hellevi Kunnas.

– Talousarvioesityksen riskit liittyvät siihen, pystytäänkö kaikki talousarvioon sisältyvät säästöt toteuttamaan. Liikkumavaraa ei juuri ole, siksi Kouvolassa on vielä välttämätöntä löytää lisää keinoja talouden tasapainottamiseksi, hän jatkaa.

– Lisäksi on tärkeää seurata, etteivät Kymsoten kustannukset tule kasvamaan tulevaisuudessa ennakoimattomasti, Kunnas sanoo.

Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020–2022 taloussuunnitelma (kaupunginhallitus 25.11.)

Lisätietoja:
Talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Sivun alkuun