Päivitetty edunvalvontasuunnitelma kaupunginhallitukseen

Kaupunginhallituksen hyväksyttävänä 6.11.2023 on Kouvolan kaupungin päivitetty edunvalvontasuunnitelma sekä siihen sisältyvät yksilöidyt edunvalvontakohteet (edunvalvontakortit). Uusina edunvalvontakohteina suunnitelmaan on lisätty puhtaat energianlähteet sekä maa- ja metsätalous.

Edunvalvonnan tavoitteena on varmistaa Kouvolan kaupungin etu, alueen elinvoima ja kuntalaisten hyvinvointi. Se kohdennetaan toimialoihin, joilla on vahvat menestymisen edellytykset Kouvolassa. Keskeiset edunvalvontakohteet sisältyvät seuraaviin teemoihin; Yritykset, työpaikat ja osaaminen, Liikenneväylät ja maankäyttö sekä Hyvinvointi.

Uusiutuva energia edellytys investointien saamiseksi


Teollisuuden murros on käynnissä. Avainasemassa ovat uusiutuvan energian investoinnit tuuli- ja aurinkoenergiaan. Uusiutuva energia on edellytys tulevaisuuden teollisten investointien saamiseksi Kouvolaan. Ne edellyttävät päästöttömän, uusiutuvan energian tuotantoa paikallisesti.
Aurinkoenergian tuotanto tullut kilpailukykyiseksi ja niiden investoinneista ja sijoittumisesta käydään kilpailua. Teollisen mittakaavan aurinkovoimalaitosten rakentamiseen ei Kouvolassa ole tuulivoimaan verrattavia esteitä. Aurinkopuistot mahdollistavat lyhyemmällä aikavälillä merkittävän uusiutuvan energian lisäämisen alueella.

Uusiutuvan energian hankkeiden aktiivinen hakeminen ja määrätietoinen edistäminen on koko Kouvolan etu. Hankkeissa ja niiden sijoittumisessa huomioidaan asukkaiden näkökulma. Kouvola hyötyy uusiutuvan energian investoinneista: mm. kiinteistöverot kunnalle, vuokratulot maanomistajille, suorat ja välilliset työllisyysvaikutukset.

Kouvola on kaupunkistrategiassaan sitoutunut olemaan kohti hiilineutraaliutta kulkeva uusiutuvan energian kaupunki ja edistämään edistyksellisiä energia- ja kiertotalousratkaisuja.

Kouvola on myös maaseutukaupunki

Toinen uusi edunvalvontateema on maa- ja metsätalous. Kouvola on suuri maatalouskaupunki ja täällä on eniten maatiloja Suomessa. Viljelyalaltaan Kouvola on maan toiseksi suurin. Luomuviljelyssä Kouvola on selkeästi kärkikunta. Metsäteollisuus on edelleen merkittävä työllistäjä alueella.

Edunvalvonnalla halutaan parantaa Kouvolan tunnettuutta maaseutukaupunkina sekä vaikuttaa maa- ja metsätalousalan kehittämisrahoituksen tasoon ja kohdentumiseen tälle alueelle.

Kouvolan kaupungin edunvalvontasuunnitelma jakautuu lyhyen ja pitkän aikavälin edunvalvontaan. Keskeiset edunvalvontakohteet sisältyvät seuraaviin teemoihin; Yritykset, työpaikat ja osaaminen, Liikenneväylät ja maankäyttö sekä Hyvinvointi. Läpileikkaavana teemana on vihreä siirtymä eli vaikuttaminen keinoihin kohti hiilineutraalia Kouvolaa 2030.Teemojen alla on yksilöityjä edunvalvontakohteita, jotka esitetään edunvalvontakortteina. Suunnitelma hyväksytään ja sen toteutusta seurataan kaupunginhallituksessa.

Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Liisa Kolari, puh. 020 615 8026, liisa.kolari(a)kouvola.fi
apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(a)kouvola.fi
Asia kaupunginhallituksen esityslistalla

Sivun alkuun