Padelkentät tuovat kiinnostavan lisän ydinkeskustan liikuntapaikkatarjontaan

Kaupunki suunnittelee vuokraavansa liikuntapaikan Samsantien varrelta yrittäjävetoisia padelkenttiä varten määräaikaisella sopimuksella. Suosiotaan kasvattava pallopeli tuottaa helposti lähestyttävänä lajina liikkumisen iloa laajalle ikäjoukolle asukkaita ja soveltuu hyvin pallokentäksi kaavoitetulle alueelle.

Kyseessä on asemakaavassa pääosin pallokentäksi kaavoitettu alue, jonka reunoilla on puistoa. Alue on poistettu kaupungin liikuntapaikkaverkostosta eli kaupunki ei enää hoida sitä liikuntapaikkana. Kesällä 2020 valtuuston hyväksymässä ydinkeskustan osayleiskaavassa alue on merkitty asuntoalueeksi, johon voidaan rakentaa asemakaavamuutoksen jälkeen 2-4 kerroksisia asuinrakennuksia.

Kaupungin pitkän tähtäimen maankäytön tavoitteena on palloilukentän ottaminen asumiskäyttöön eli asemakaavanmuutoksella sallia asuinrakentaminen liikuntapaikan kohdalla. Asuinrakentamiseen varautumisen vuoksi kaupunki aikoo vuokrata kenttää viisivuotisella sopimuksella, johon sisältyy kolme optiovuotta yksi vuosi kerrallaan.

Palloilukentän puoliskolle uusi elämä kolmen padelkentän myötä

Vuokrattavaksi suunnitellun alueen koko on 1 500 neliötä eli vajaa puolet kentästä. Vähäisellä käytöllä olleelle palloilukentälle jää näin ollen tilaa myös asukkaiden vapaaseen käyttöön. Alueesta kiinnostuneen Jevet Oy:n on tarkoitus rakentaa alueelle kolme 20 m x 10 m pelikenttää sekä 12 pysäköintipaikkaa Sampsantien varrelle. Liikenne ohjataan kentälle Palomäenkadun kautta.

Kenttien rakentamisen vuoksi ei nykyistä puustoa tarvitse juurikaan poistaa eli kaupunginosan puutarhamainen luonne säilyy. Liikuntamahdollisuuksien parantamisen ei uskota laskevan alueen kiinteistöjen arvoa, päinvastoin. Kentät eivät aiheuta sen enempää haitallisia vaikutuksia esimerkiksi melun osalta kuin muukaan vastaava liikuntapaikkarakentaminen. Asukkaiden vetoomuksessa esitetty huoli mahdollisesti lisääntyvästä roskaamisesta, ilkivallasta tai järjestyshäiriöistä on ymmärrettävää mutta tällaiset lieveilmiöt eivät liity yleisesti pelikenttien tapaiseen toimintaan. Alueen vuokralainen vastaa sen siisteydestä ja kunnossapidosta kaikilta osin.

Koska pallokentälle yrittäjän suunnittelema toiminta on asemakaavan mukaista, kuullaan rajanaapureita sekä vastakkaisen kiinteistön omistajia rakentamiseen liittyvän toimenpideluvan käsittelyn yhteydessä, kuten muissakin vastaavissa rakennushankkeissa. Toimenpidelupa on avattu kaupungin sähköiseen lupapalveluun mutta lupa etenee vasta, kun kiinteistön vuokrasopimus on lainvoimainen ja naapureiden kuuleminen tehty.

Alkuperäisen suunnitelman mukainen padelkenttien paikka Yhteislyseon pysäköintipaikan tuntumassa on kaavoitettu erillispientalojen korttelialueeksi ja siten hanke ei ollut kaavan käyttötarkoituksen mukainen. Tämän vuoksi kyseiseen paikkaan kenttien rakentaminen vaati kaavasta poikkeamisen, jota ei kuitenkaan voitu myöntää. Pitkäntähtäimen suunnitelmassa Yhteislyseon tuntumaan on tarkoitus tehdä yleiskaavan mukainen asemakaavan muutos, jonka myötä alueelle on mahdollista rakentaa 3-6 kerroksisia asuinrakennuksia.

Padel on suosiotaan kasvattava mailapeli, joka helposti lähestyttävänä lajina tuottaa liikunnan iloa laajalle ikäjoukolle. Kouvolan kaupungin näkökulmasta yrittäjän toimenpiteet kuntalaisten liikunnan ja hyvinvoinnin lisäämiseksi sosiaalisen lajin kautta on myönteinen asia.

Keskustelutilaisuus lähialueen asukkaille keskiviikkona 5.5.2021 

Kaupunki järjestää aiheesta keskustelutilaisuuden etäyhteydellä ke 5.5.2021 klo 17.00, johon jaetaan kutsu pallokentän lähialueen asukkaille Sampsantiellä, Soininpolulla sekä kentän vastakkaisissa kiinteistöissä Palomäenkadulla.

Lisätietoa

alueen vuokrasopimus: kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti puh. 020 615 5436
toimenpidelupa: vs. rakennusvalvontajohtaja Esa Inkilä, puh. 020 615 6359
kaavoitus: kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä 020 615 7404
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kouvola.fi