Päätöksentekoon valmistellaan esitys KSS Energialle myönnettävästä takauksesta tai lainasta

Energia-alan poikkeuksellinen markkinatilanne on kasvattanut energiayhtiöiden vakuusmaksuja ja käyttöpääoman tarvetta. Myös KSS Energia Oy:lla on käyttöpääoman rahoitustarpeita. Yhtiö onkin esittänyt kaupungille pyynnön 50 miljoonan euron takauksesta tai suorasta lainasta. Asia käsitellään kaupungin päätöksenteossa lokakuussa.

KSS Energia Oy on 21.9.2022 esittänyt Kouvolan kaupungille pyynnön enintään 50 miljoonan euron omavelkaisesta takauksesta Kuntarahoitus Oyj:lta haettavaan lainaan tai vastaavansuuruisen suoran lainan myöntämisestä. KSS Energia tulee antamaan kaupungille mahdollisesta takauksesta tai lainasta riittävät vastavakuudet.
Kouvolan apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell kertoo, että asiasta valmistellaan esitystä kaupungin päätöksentekoon. Takauksen tai lainan mahdollisesta myöntämisestä päättää Kouvolan kaupunginvaltuusto.
– Tavoitteenamme on, että asiaa päästäisiin käsittelemään kaupunginhallituksessa 10. lokakuuta ja kaupunginvaltuustossa 17. lokakuuta, Forsell sanoo.

Markkinoilta ostettavan sähkön nopea hinnannousu
kasvattanut KSS Energian käyttöpääoman rahoitustarpeita

KSS Energia Oy:n pyynnön taustalla on energia-alan poikkeuksellinen markkinatilanne: energiayhtiöiden sähköstä maksama hinta on noussut nopeasti, mikä on kasvattanut yhtiöiden vakuusmaksuja ja käyttöpääoman tarvetta. Myös KSS Energialle on aiheutunut kasvaneita käyttöpääoman rahoitustarpeita. Kuntarahoitukselta haettava laina on osa yhtiön kokonaisrahoitusratkaisua.
EU:n valtiontukisääntelyn vuoksi Kuntarahoitus ei tähän asti ole pääsääntöisesti voinut rahoittaa kilpailluilla markkinoilla toimivia kuntien energiayhtiöitä. Kuntarahoitus onkin perinteisesti rahoittanut suoraan kuntia joko pitkäaikaisella kuntatodistuslainalla tai lyhytaikaisella kuntatodistusohjelmalla. Kuntarahoitus on kuitenkin 7.9.2022 ilmoittanut hakevansa mahdollisuutta rahoittaa suoraan myös kuntien energiayhtiöitä. Kuntarahoitus ja Kuntien takauskeskus ovat muodostaneet tätä varten 5 miljardin euron ohjelman ja ilmoittaneet sen Euroopan komissiolle. Linjanmuutosta perustellaan kansallisella huoltovarmuudella. Kuntarahoituksen lainan ehtona on, että energiayhtiön omistava kunta antaa 100 %:n takauksen lainalle.
Euroopan komission päätöksen Kuntarahoituksen lupapyyntöön arvioidaan valmistuvan lähiviikkoina. Kuntarahoituksen myöntämillä suorilla lainoilla on tarkoitus rahoittaa energiayhtiöitä lyhyellä aikavälillä. KSS Energia Oy:n tarve lisärahoitukselle Kuntarahoitukselta arvioidaan vuoden pituiseksi. Rahoitus on osa kokonaisuutta, jolla turvataan KSS Energia Oy:n verkkoalueen huoltovarmuutta ja varmistetaan käyttöpääoman riittävyys.
Mikäli kaupunki päättää osallistua KSS Energian käyttöpääoman rahoittamiseen, vaihtoehtoina ovat takaus Kuntarahoituksen myöntämälle lainalle tai suora laina yhtiölle. Kaupunki selvittää parhaillaan, kumpi vaihtoehto – takaus vaiko suora laina – on tarkoituksenmukaisin keino vastata KSS Energian käyttöpääomatarpeeseen.

Sivun alkuun