Osavuosikatsaus 1–4/2024 – Tiukkaa taloudenpitoa tarvitaan edelleen 

Kaupungin vuoden 2024 tilikauden alijäämäksi arvioidaan muodostuvan noin -11,1 milj. euroa. Se on noin 800 000 enemmän, kuin talousarviossa on ennakoitu. Kaupunginhallitus käsittelee osavuosikatsausta kokouksessaan 3.6.2024, jonka jälkeen se etenee valtuuston käsittelyyn.

Talousarviossa pysyminen vaatii edelleen tiukkaa talouskuria ja toimenpiteitä. Keinoina nähdään kustannusten minimointi sekä henkilöstökulujen vähentäminen edelleen. Kaupungin toimialojen on tarkasteltava eläkkeelle siirtymistä ja muusta syystä vapautuvien virkojen ja tehtävien täyttämistä erittäin kriittisesti sekä noudatettava kaikilta osin tiukkaa henkilöstösuunnittelua. 

Toimintakatteen arvioidaan pysyvän lähes talousarvion mukaisena ja tilinpäätösennusteen muutos edellisen vuoden tilinpäätökseen on 0 %. Tämä kertoo merkittävistä toiminnan sopeuttamisista. ”Kaupungin taloutta on sopeutettu pitkäjänteisesti jo usean vuoden ajan ja tulokset alkavat näkyä. Toimintaympäristön muutokset pakottavat kuitenkin edelleen tiukkaan taloudenpitoon, kun julkisen rahoituksen osuus pienenee merkittävästi tulevina vuosina”, sanoo talousjohtaja Hellevi Kunnas.  

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 0,6 milj. euroa talousarviota suurempina eri hankkeiden tukien ja avustusten sekä joukkoliikenteen myyntituottojen ansiosta.  

Toimintakulujen osalta toteuman arvioidaan olevan 0,3 milj. euroa talousarviota heikompi. Henkilöstökulujen arvioidaan ylittyvän 0,6 miljoonalla eurolla valtakunnallisten palkkaratkaisujen sekä palvelutarpeen kasvun vuoksi. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän miljoonalla eurolla kustannustason nousun sekä alkuvuoden sääolosuhteiden takia. Energian arvioitua pienempi kulutus, työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioitua pienempi toteuma sekä suuremmat vuokratulot puolestaan alittavat talousarvion 1,3 miljoonalla eurolla. 

Kaupunki on saanut julkista rahoitusta huhtikuun loppuun mennessä saatu 65,5 milj. euroa. Verotulojen arvioidaan toteutuvan 1,2 milj. euroa talousarviossa ennakoitua paremmin. Valtionosuudet toteutunevat valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti 1,6 milj. euroa talousarviossa ennakoitua heikommin. Rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan toteutuvan 0,5 milj. euroa talousarviota heikompina korkotason pysyessä vielä korkealla tasolla.  

Kärkihanke kehittää tonttitarjontaa 

Kaupungin Investointimenoja on huhtikuun loppuun mennessä toteutunut 3,3 milj. euroa. Investointitulot ovat noin 0,4 milj. euroa. Pitkäaikaista rahalaitoslainaa on lyhennetty 7,6 milj. euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa on nostettu huhtikuun loppuun mennessä 20 milj. euroa.  

Palveluverkkojen uudistaminen etenee ja siihen liittyviä investointihankkeita (Marjoniemen koulu, Inkeroisten monitoimitalo, Kaunisnurmen päiväkoti, Eskolanmäen liikuntahalli, monitoimiareena sekä uimahallin ja teatterin laajennus/peruskorjaus) on edistetty. Käyrälammen aluetta kehitetään tapahtumapaikkana sekä viihtyisänä kesäkeitaana, joka tarjoaa hulppeat puitteet luonnossa liikkumiseen, urheiluun ja rantaelämään. 

Yritystonttien tarjontaa kasvattava Yritysalueet-kärkihanke on edennyt suunnitellusti kaavoituksen ja maanhankinnan keinoin. Kaupunki kiinnostaa tällä hetkellä erityisesti datakeskustoimijoita sekä aurinkosähkön tuottajia. AtNorthin datakeskusinvestointi Ummeljoella on etenemässä rakennuslupavaiheeseen ja Hypercon on varannut tontin Korian Hiivurin alueelta datakeskusta varten. Vireillä on useita Ilmattaren aurinkovoimalahankkeita Valkealassa ja Korialla sekä Fu-Gen Energian hanke Sippolassa. UPM tutkii aurinkovoimahankkeiden rakentamisen mahdollisuuksia Kouvolassa ja on tehnyt kaavoitusaloitteen yleiskaavoituksen käynnistämisestä omistamalleen 900 hehtaarin alueelle Utissa ja Sippolassa. 

Henkilöstö vähentynyt 

Kouvolan kaupungin palveluksessa oli huhtikuun 2024 lopussa yhteensä 2870 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 2144. Määräaikaista henkilöstöä oli 596 ja palkkatuella työllistettyjä 130. Henkilöstömäärä on vähentynyt edellisvuodesta 78:lla eli 2,6 prosentilla.  

Huhtikuun loppuun mennessä vapautuneesta 45 virasta ja tehtävästä on jätetty täyttämättä 7 eli 16 %. Konsernipalveluissa lähtövaihtuvuudesta on hyödynnetty 40 %, sivistyksessä 7 % sekä tekniikka ja ympäristö -toimialalla 25 %. 

Henkilöstökulujen toteuma on 43,2 milj. euroa (31,5 %). Henkilöstökulut ovat vähentyneet viime vuodesta 0,1 %. Kunta-alan sopimuskorotukset tulevat nostamaan vuoden 2024 kustannuksia noin 2,99 %.  

Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 7,1 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, mikä on 0,3 kalenteripäivää edellisvuotta vähemmän. Sairauspoissaolojen vähentämiseen panostetaan tällä hetkellä vahvasti. Korvaavan työn käytön edistäminen sairauspoissaolojen vähentämiseksi aloitettiin viime vuoden keväällä. Käynnissä on myös Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan -hanke, johon on saatu Kevan työelämän kehittämisrahaa. Hankkeen tavoitteena on kehittää työkykyjohtamista proaktiiviseksi sekä vähentää sairauspoissaoloja ja ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä. 

Asia kaupunginhallituksen esityslistalla (Dynasty) 

Sivun alkuun