Osallistuminen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen etenee Kouvolassa päätöksentekoon

Valtio ja kunnat pääsivät toukokuussa hankeyhtiöneuvotteluissa yhteisymmärrykseen itäisen suunnan raideyhteyden suunnittelua edistävän hankeyhtiön perustamisesta sekä eri osapuolten rahoitusosuuksista. Kuntien päätökset hankeyhtiöön osallistumisesta tehdään kunkin kunnan omien toimielimien kokousaikataulujen mukaisesti touko-kesäkuussa yhtenäisillä asiakirjoilla ja liitemateriaaleilla. Kouvolassa asiaa käsitellään kaupunginhallituksessa 7.6. ja valtuustossa 14.6.

Hankeyhtiön perustamisen taustalla on tavoite edistää Helsingin ja Kouvolan välisen Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Porvoon kautta kulkevan uuden raideyhteyden suunnittelua rakentamisvalmiuteen asti.
Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli alkuvuodesta itäisen Suomen raidelinjauksia ja päätti, että liikenne- ja viestintäministeriö jatkaa neuvotteluja Lentorata−Porvoo-Kouvola-linjauksen eli Itärata-hankeyhtiön perustamiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla aloitettiin maaliskuussa 2021 osakassopimusneuvottelut, jotta hankeyhtiö voitaisiin perustaa yhteistyössä valtion ja kuntien kanssa. Neuvotteluryhmään ovat osallistuneet liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi kunnat, valtiovarainministeriö ja Väylävirasto. Osapuolten nimeämät neuvottelijat löysivät yhteisen neuvottelutuloksen osakassopimuksen sisällöstä ja hankeyhtiön perustamisesta.
− Hankeyhtiöneuvottelut sujuivat erinomaisesti liikenne- ja viestintäministeriön johdolla. Kokemukset aiemmin perustetuista hankeyhtiöistä sekä neuvotteluosapuolten välinen rakentava yhteistyö ja yhteinen päämäärä mahdollistivat Itäradan hankeyhtiöneuvottelujen nopean ja tuloksellisen etenemisen, toteaa kehitysjohtaja Petteri Portaankorva.

Puolen Suomen hanke – mukana jo 25 kuntaa

Osakassopimusneuvotteluissa mukana olivat valtion lisäksi 25 kaupunkia tai kuntaa: Askola, Helsinki, Iisalmi, Imatra, Joensuu, Kajaani, Kitee, Kouvola, Kuopio, Lapinjärvi, Lapinlahti, Lappeenranta, Lieksa, Mikkeli, Myrskylä, Mäntyharju, Nurmes, Parikkala, Pieksämäki, Porvoo, Rautjärvi, Siilinjärvi, Suonenjoki, Taipalsaari ja Varkaus.

− Mukaan liittyi lisää uusia kuntia vielä neuvottelujen aikana. On todella hienoa, että näin suuri ja alueellisesti kattava joukko on nähnyt hankkeen merkityksen ja lähtenyt mukaan. Meillä on todella vahva yhteinen tahtotila edistää yhteistyössä itäisen Suomen tärkeintä kehityshanketta ja viedä se pikaisella aikataululla kunnalliseen päätöksentekoon, jotta päästään etenemään kohti hankeyhtiön perustamista ja suunnittelun aloittamista, kertoo kaupunginjohtaja Marita Toikka.

Kaksiraiteisena ja nopealle junakalustolle soveltuvana Itäradan toteutuksen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu tässä vaiheessa noin 1,7 miljardia euroa Lentoradalta Porvoon kautta Kouvolaan toteutettuna. Hankkeen toteutumisen edellytyksenä on Pasilan ja Keravan välisen ns. Lentoradan suunnittelu ja toteutus. Lentoradan suunnittelun edistäminen rakentamisvalmiuteen asti on kuitenkin erillisen yhtiön (Suomi-rata Oy) vastuulla eikä näin ollen kuulu Itärata-hankeyhtiön toimialaan.
Enimmäisrahoitusosuus, johon osapuolet osakassopimuksessa sitoutuvat on yhteensä 79 miljoonaa euroa. Kaupunkien ja kuntien osuus on tästä 49 %. Valtio edellyttää, että hankeyhtiöön osallistuvien kuntien rahoitusosuus on yhteensä 38,71 miljoonaa euroa. Osuudet sisältävät kaupunkien ja kuntien osuudet arvioiduista suunnittelukustannuksista sekä hankeyhtiön toiminnanaikaisista kustannuksista.

Kuntien välinen kustannusjako neuvoteltiin valmistelun aikana kuntien kesken yhteisymmärryksessä yhdessä sovittujen periaatteiden mukaan, jossa kustannukset sovittiin jaettavaksi pääosin saavutettavuushyötyjen (70 %) ja väestöosuuksien (30 %) mukaan. Kouvolan tarkoituksena on pääomittaa perustettavaa hankeyhtiötä enintään 4,8 miljoonalla eurolla.

Kohti suunnittelua ja hankeyhtiön perustamista

Kuntien viralliset päätökset hankeyhtiöön osallistumisesta tehdään kunkin kunnan omien toimielimien kokousaikataulujen mukaisesti touko-kesäkuussa yhtenäisillä asiakirjoilla ja liitemateriaaleilla. Osakassopimuksen lopullinen hyväksyminen ja hankeyhtiön perustaminen edellyttää kuntien päätöksenteon lisäksi valtion osalta päätöstä yhtiön perustamisesta talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa sekä valtioneuvoston yleisistunnossa. Lisäksi eduskunnan täytyy myöntää määrärahat yhtiön pääomittamiseen. Yhtiö perustettaisiin mahdollisimman pian sen jälkeen, kun tarvittavat päätökset on tehty ja osakassopimukset on allekirjoitettu.

Suunnittelun ja rahoituksen arvioidaan jaksottuvan arviolta noin 9 vuoden ajalle ja lopputuotoksena syntyy lainvoimainen ratasuunnitelma itäisen suunnan raideyhteyden rakentamiseksi. Itäradan rakentamisvaiheesta ei ole tehty päätöstä, eikä osakassopimuksen mukaisen suunnittelun loppuunsaattaminen velvoita sen osapuolia rakentamista koskevaan päätöksentekoon.

Lue lisää asialistalta kohta 4 Osallistuminen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen


Lisätietoja:
kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, puh. 020 615 1287, petteri.portaankorva(at)kouvola.fi
kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 040 483 1680, marita.toikka(at)kouvola.fi