Oppilaat taiteilevat Valkealan yläkoulun seinät ja dokumentoivat prosessin ennen rakennuksen purkua

Valkealan yläkoulurakennuksen käytävä täyttyy oppilaiden suunnittelemista ja toteuttamista maalauksista. Maalausprojektin ensimmäinen osa saatiin maaliin keväällä ja toinen vaihe käynnistyi viime viikolla.

Valkealan yläkoulun oppilaat taiteilevat seiniä arviolta parin kolmen viikon ajan. Luovan projektin toteuttajina ovat valinnaisen kuvaamataidon oppilaat opettaja Eeva Raaskan ohjauksessa.

Vuodenvaihteessa purettava yläkoulurakennus maalauksineen myös kuvataan Kouvolan kaupungin kulttuuripalveluiden Lennokki -kulttuurikasvatusohjelman media- ja elokuvakasvatuspajoissa mukana olevien 8. luokkalaisten toimesta 18.-19.9. ja 3.–4.10. Oppilaat editoivat kuvamateriaalista dokumentaarisen tallenteen muistoksi vanhasta koulusta. Kuvausta- ja editointia kipparoi Kalansilmä Oy:n Samu Laine.

Projektin keskeinen idea on oppilaiden ”oman äänen” kuulluksi tuleminen ja sen konkretisoituminen seinätaiteen muodossa sekä taiteen ja maalausprosessin ja koulurakennuksen dokumentaatio.

Toteutus Lennokin tuella

Maalaus- ja kuvausprojekti toteutetaan Lennokki-kulttuurikasvatusohjelman puitteissa. Kouvolan kaupungin kulttuuripalvelut on antanut myös materiaalitukea projektiin.

Lennokki on Kouvolan kaupungin kulttuurikasvatusohjelma perusopetuksen oppilaille. Tavoitteena on mahdollistaa koululaisten oppimistavoitteiden toteutumista eri taidelajien menetelmien keinoin. Lisäksi tavoitteena on antaa jokaiselle peruskoululaiselle mahdollisuus tutustua asuinalueensa taidetarjontaan, kulttuuriperintöön sekä taiteen harrastamisen mahdollisuuksiin. Taidelaitosvierailut ja taidetyöpajat kouluilla on tarkoitettu 1.–9. luokkien oppilaille.

Lisätietoa:

Jaana Vuorio-Palmumaa, kulttuurikasvatuskoordinaattori, puh. 020 615 8591, etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Kulttuuri kuuluu kaikille. Kouvolan kaupungin yksi tärkeimmistä tehtävistä on tuottaa tasokasta, kiinnostavaa ja saavutettavaa kulttuuritarjontaa jokaisen asukkaan koettavaksi. Musiikki-, teatteri- ja taide-elämykset tuo jokaisen elämään mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä sekä kulttuurihyvinvointia.

Sivun alkuun