Onks tää normaalia? -palvelu tavoittaa 17.8. alkaen myös Etelä-Kymenlaakson nuoret huolineen

”Onks tää normaalia?” on verkossa toimiva palvelu, jossa nuori voi testata elämäänsä liittyviä huolia, katsoa videoita ja chatata ammattilaisten kanssa. Verkkoauttaminen tavoittaa nuoret helposti heidän omassa arjessaan.

Kymsote tiedottaa

Verkkoauttamisesta jo hyviä kokemuksia Kouvolasta

Viime vuonna lähes 2300 kouvolalaista nuorta teki huolitestin. Yleisimmät huolten aiheet olivat paha olo ja köyhyys. Palvelu laajenee Etelä-Kymenlaaksoon 17.8.2020 alkaen.

Onks tää normaalia? -palvelun ajatuksena on kohdata nuoret ja auttaa heitä jo ennen ulospäin näkyvää oireilua. Kun nuorten huoli ja paha olo tulee ilmi jo varhain, auttaminenkin on helpompaa. Onks tää normaalia? -palvelu löytyy verkko-osoitteesta www.normaali.fi

Palvelun etuna on, että sen on mahdollista tavoittaa kuukausittain keskimäärin kaikki verkosta löytyvät kymenlaaksolaiset nuoret. Palvelu tavoittaa nuoret heidän suosimissaan verkkopalveluissa, joita ovat mm. TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram sekä erilaiset mobiilisovellukset.

Onks tää normaalia? -palvelussa nuoren ei tarvitse kirjoittaa tilanteestaan vaan hän voi tehdä esimerkiksi huolitestin, jossa valitaan hymy/surunaamoja, aiheita ja asteikkoja. Huolitestin perusteella nuorelle ehdotetaan sopivia tekstejä luettavaksi tai videoita, joita on jo yli kahdestasadasta aihepiiristä.

-Onks tää normaalia? -palvelu on uudenlainen mahdollisuus tavoittaa nuoret jo ennen aikuisilla herännyttä huolta. Nuori voi katsoa kännykällään tai tietokoneella itselleen tärkeäksi kokemia videoita tai tehdä huolitestin hänelle parhaiten sopivana ajankohtana. Viitenä iltapäivänä viikossa tarjolla on myös mahdollisuus käydä chat-keskustelua kymenlaaksolaisten ammattilaisten kanssa, kertoo projektipäällikkö Suvi Vallenius Kymsotesta.

Etelä-Kymenlaakso mukana 17.8. alkaen

Onks tää normaalia? -palvelu on käytössä eri puolilla Suomea. Etelä-Kymenlaaksossa huolitesti ja chat avautuu 17.8.2020 alkaen. Verkkoauttaminen toteutetaan yhteistyössä Kymsoten, Etelä-Kymenlaakson kuntien sekä alueen lapsiperhejärjestöjen ja evankelis-luterilaisten seurakuntien kanssa.  Chatissa on keskustelemassa nuorten kanssa työskenteleviä aikuisia kuten mm. nuorisotyöntekijöitä ja -ohjaajia, koulukuraattoreja ja -psykologeja, sosiaaliohjaajia ja -työntekijöitä, perhetyöntekijöitä ja perhekeskuskoordinaattoreita.  He työskentelevät chatissa vuorotellen osana omaa työtään.

-Nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset ovat ilmoittautuneet innolla mukaan. Tämä on yksi konkreettinen tapa tavoittaa ja auttaa maakuntamme nuoria yhdessä, monen eri toimijan yhteisenä työnä, Suvi Vallenius kertoo.

Kouvolasta hyviä kokemuksia

Kouvolan kaupungilla on palvelusta jo hyviä kokemuksia. Vuonna 2019 lähes 2300 kouvolalaista nuorta täytti huolitestin ja chat-keskusteluja käytiin 270 kappaletta. Keskimääräinen keskusteluaika chatissa oli noin 12 minuuttia. Nuorimmat palvelun käyttäjistä ovat alakouluikäisiä, mutta suurin käyttäjäryhmä on ollut toisen asteen opiskelijat eli ammattikoululaiset ja lukiolaiset. Yleisen pahan olon lisäksi kouvolalaisten nuorten yleisimmät huolten aiheet liittyivät köyhyyteen, ulkonäköön tai erilaisuuteen, päihteisiin ja seurusteluun.

Etelä-Kymenlaakson (monitoimijainen) Onks tää normaalia? -chat on avoinna 17.8 alkaen ma-to klo 16-18, pe klo 14-16

Pohjois-Kymenlaakson (Kouvolan kaupunki) Onks tää normaalia? -chat on avoinna ma-to klo 15-17

Etelä- ja Pohjois-Kymenlaakson chatit on tarkoitus yhdistää yhdeksi yhteiseksi maakunnalliseksi chat-palveluksi vuonna 2021.

Sivun alkuun