OKM:n erityisavustuksella tuetaan oppilaita koronakevään aiheuttamissa haasteissa

Palkattavia määräaikaisia työntekijöitä ei käytetä paikkaamaan opettajien lomautusten aiheuttamaa henkilöstövajetta.

Kouvola on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä yhteensä 1,464 miljoonaa euroa erityisavustusta varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen. Erityisavustus on tarkoitettu koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukuvuodelle 2020─2021.

– Julkisuudessa on väitetty, että erityisavustuksella paikattaisiin opettajien lomautuksen syksyllä aiheuttamaa henkilöstövajetta. Tämä ei pidä paikkaansa. Erityisavustusta käytetään koronakevään aikana syntyneen oppimisvajeen kiinnikuromiseen, kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi Kouvolan kaupungilta toteaa.

30 prosenttia oppilaista tarvitsee tukea koulunkäyntiinsä

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä erityisavustus aiotaan käyttää poikkeusolojen aiheuttaman tukitarpeen täyttämiseen. Keväällä Kouvolassa toteutetusta kyselystä ilmeni, että lähes 30 prosenttia oppilaista tarvitsee koulunkäyntiinsä erityistä tukea, jotta poikkeusolojen kielteiset vaikutukset saadaan minimoitua.

Avustuksella suunnitellaan palkattavan määräaikaisiin työsuhteisiin 25 päätoimista tuntiopettajaa, 2 oppilaanohjaajaa, 2 S2-opettajaa, 10 laaja-alaista erityisopettajaa ja 7 kasvatustutoria. Tukea voidaan käyttää myös vakinaisten opettajien antamiin tukiopetustunteihin, kun lukujärjestykset sen mahdollistavat.

Kaikki avustusrahoituksella palkattavat henkilöt aloittavat tehtävissään vasta vakinaisten opettajien lomautusten päätyttyä eli 24. syyskuuta alkaen. Poikkeuksena ovat kasvatustutorit, joiden paikat aiotaan täyttää 1. syyskuuta alkaen. Kasvatustutoreiksi palkataan sosionomeja, ei opettajia.

Kaupunki on toimittanut opetus- ja kulttuuriministeriölle sen pyytämän selvityksen kaupungin kasvatus- ja opetusalan henkilöstön lomautussuunnitelmista.
– Lopulliset päätökset rekrytoinneista tehdään, kun on saatu OKM:n kannanotto mahdolliseen erityisavustuksen takaisinperintään, Strömmer kertoo.

Oppiminen turvataan lomautusten aikanakin huolellisella suunnittelulla

Kouvolan kaupunki päätti joulukuussa 2019 koko henkilöstöään koskevista lomautuksista. Syynä lomautuksiin on kaupungin heikko taloudellinen tilanne, eivät siis koronan aiheuttamat poikkeusolot.
Kaupungin perusopetus turvaa lasten oppimisen myös opettajien lomautusten aikana. Tämä onnistuu kasvatuksen ja opetuksen toimialalla toteutetulla huolellisella lomautussuunnittelulla: eri ammattiryhmät lomautetaan eri aikoina.

– Koulunkäynninohjaajien, psykososiaalisen opiskeluhuollon ja nuorisopalvelujen henkilöstön lomautukset toteutettiin kesän aikana, jotta kouluissa on mahdollisimman paljon aikuisia ohjaamassa ja tukemassa oppilaita perusopetuksen lomautusaikoina. Myös lukioiden määräaikaiset opettajat ovat koulujen käytettävissä lukioiden lomautusjaksojen aikaan, kasvun tuen päällikkö Pirjo Piiroinen sanoo.

– Peruskoulujen opettajien lomautukset päätettiin sijoittaa nimenomaan heti lukuvuoden alkuun: näin ne ovat ohi jo syyskuun lopulla ja viisi päivää lomautuksesta kohdistuu aikaan jolloin lapset eivät ole vielä koulussa. Lomautuksen jälkeen koulunkäynti aloitetaan oman ja avustuksen tuoman henkilöstön tuella. Näin avustuksen turvin pystymme paremmin tukemaan niitä oppilaita, joiden oppimisessa ja tuen tarpeessa on aukkoja kevään selvityksen perusteella, Strömmer kertoo.

Lisätiedot:

opetuspalvelupäällikkö Kim Strömmer, puh. 020 615 7173, kim.strommer(a)kouvola.fi
kasvun tuen päällikkö Pirjo Piiroinen, puh. 020 615 6026, pirjo.piiroinen(a)kouvola.fi
kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi(a)kouvola.fi

Sivun alkuun