Nurmirannan asemakaavaehdotuksessa esitetään uusia pientalotontteja Valkealaan – kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen

Valkealan Koivurannan asuinalueen itäpuolelle on laadittu kaavaehdotus, jossa Leiritien ympäristöön esitetään paria kymmentä uutta pientalotonttia. Tekninen lautakunta käsittelee kaavaehdotusta ja sen nähtäville asettamista kokouksessaan 22.3.2022.

Näkymä Nurmirannan alueelle Lappalanjärven suunnalta vuonna 2018. Kuva Lentokuva Hannu Vallas Oy.
Näkymä Nurmirannan alueelle Lappalanjärven suunnalta vuonna 2018. Kuva Lentokuva Hannu Vallas Oy.

Asemakaavaehdotuksessa alueelle on esitetty noin 20 uutta pientalotonttia Lappalanjärven rannan läheisyyteen. Alueelle esitettyjen tonttien pinta-ala on keskimäärin noin 1400 m². Asemakaavassa pientalokorttelit on jaettu ohjeellisiin tontteihin. Lopullinen tonttikoko ja tonttien määrä vahvistuu asemakaavan jälkeen laadittavalla tonttijaolla.

Kaavoitettava alue käsittää Leiritien länsipuolelle esitettyjen pientalotonttien lisäksi osan Koivurannan toteutuneesta asuinalueesta, Kouvolan seurakuntayhtymän omistuksessa olevan Niinirannan toimintakeskuksen alueen sekä Huikeinlenkin luontopolun ympäristön.

Kaavaehdotus teknisen lautakunnan käsiteltävänä 22.3.2022

Tekninen lautakunta käsittelee 22.3.2022 Nurmirannan kaavaehdotusta ja sen nähtäville asettamista. Teknisen lautakunnan hyväksyessä asemakaavaehdotuksen, asetetaan se julkisesti nähtäville vähintään 30 päiväksi. Kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana kunnan jäsenillä ja osallisilla on maankäyttö- ja rakennuslain perusteella mahdollisuus esittää muistutus kaavaehdotuksesta. Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta ilmoitetaan erillisellä kuulutuksella.

Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen asemakaava on valmis hyväksyttäväksi, mikäli kaavaehdotusvaiheessa ei enää ilmene merkittäviä lisäselvitys- tai muutostarpeita. Asemakaavan hyväksyminen voi tapahtua arviolta keväällä 2022. Aikatauluarvio alueen kunnallistekniikan rakentamiselle on vuosi 2023, jolloin alueen tontteja voitaisiin luovuttaa vuonna 2025.

Kaavahankkeen verkkosivut

Lisätietoja: kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, p. 020 615 9235, olli.ruokonen(at)kouvola.fi

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat Kouvolan kaupungin Dynasty tietopalvelussa

Sivun alkuun