Niivermäen laajennusta ehdotetaan METSO-ohjelman mukaiseksi luonnonsuojelualueeksi

Kouvolaan voi syntyä reilut 15 hehtaaria uutta luonnonsuojelualuetta, jos tekninen lautakunta hyväksyy tarjouksen alueen perustamiseksi. Uusi alue rajoittuisi kaupungin ennestään omistamaan Niivermäen luonnonsuojelualueeseen, jonka luontopolku on suosittu lähiretkeilykohde.

Suojeltavaksi esitetty alue käsittää osia Vähämäestä, Pesämäestä, Lintusuosta ja Huuhkajanvuoresta. Alue sijaitsee Niivermäen luonnonsuojelualueen kupeessa ja laajentaisi sitä noin 15,2 hehtaarin verran. Kaikkiaan Niivermäen luonnonsuojelualuetta olisi Veturin kauppakeskuksen kulmalla tällöin 45,5 hehtaaria.

Suojelumerkinnän saaminen tarkoittaa, että alueella on kielletty mm. maa-ainesten ottaminen, metsän hakkuu ja muut metsänhoitotoimet, rakentaminen sekä liikkuminen moottoriajoneuvolla. Alueella saa yhä jokamiehen oikeudella kerätä marjojen ja ruokasieniä. Lisäksi sallittua on hirven ajo, vierasperäisten eläin- ja kasvilajien poistaminen, alueella olemassa olevan kuntopolun ylläpito ja kunnostus sekä siihen liittyvä moottoriajoneuvolla liikkuminen.

Kuvassa näkyy Niivermäen luonnonsuojelualueen vanhaa kuusikkoa.
Niivermäen luonnonsuojelualueen kuusikko saa kasvaa luonnontilassa.

Kaupunki saa alueen suojelusta korvausta 95 000 euroa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO:n kautta. METSO-ohjelmassa suojelu perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen ja sillä turvataan puuston rakennepiirteiltä edustavia ja lajistoltaan monimuotoisia metsäluonnon elinympäristöjä. Tavoitteena on turvata luonnon ja erityisesti metsien monimuotoisuutta.

Rauhoittavan retkeilyn Niivermäki

Viime vuonna valmistuneessa Kouvolan kaupungin metsäprofiloinnissa Niivermäen alue on määritelty rauhoittavaksi retkeilyalueiksi Kalalammen ja Myllypuron alueiden kanssa. Ehdotettu suojelualue tulee jäämään luonnontilaan, eikä sinne tulla rakentamaan rakenteita luonnossa liikkumista varten.

Kartalla esitetään määritellty kolme erilaista metsäprofiilia: monimuotoiset ulkoilualueet (alueet 1-9), rauhoittavat retkeilyalueet (alueet 10-12) ja tuntemattomat luontoalueet (alueet 13-17).
Metsäprofiilit keskeisellä kaupunkialueella.

Niivermäen nykyinen luonnonsuojelualue on ollut hyvän sijaintinsa vuoksi suosittu lähiluontokohde kouvolalaisille ja vierailijoillekin. Hyvin kulkuyhteyksien päässä, kauppakeskus Veturin kulmalta avautuva luonnonsuojelualueella kulkee kahden kilometrin mittainen luontopolku, jonka varrella on mahdollista ihastella näyttäviä rapakivikallioita, komeaa vanhaa kuusikkoa ja luonnonpuron solinaa. Täällä ei alueen puustoon ole koskettu yli puoleen vuosisataan.

225 hehtaaria suojeltua metsää

Kaupungilla on omistuksessaan noin 3900 ha metsää, josta on suojelun piirissä tämän päätöksen jälkeen 5,7 % eli 224,8 ha. Metsänkäsittelyn ulkopuolella on kaikkiaan 12,5 % eli 492,7 ha metsämaasta, kun mukaan lasketaan suojelualueiden lisäksi inventoidut metsälakikohteet ja muut arvokkaat elinympäristöt.

Viimeksi joulukuussa tekninen lautakunta hyväksyi tarjouksen luonnonsuojelualueiden perustamisesta Hautalaan Lappalanjärven pohjoisrannalle, Korian Napalle Kymijoen tuntumaan sekä Saarenmaalle Käyrälammelle. Silloin suojelualueiden määrä lisääntyi 35,1 hehtaarilla.

Lisätietoja

kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti p. 02061 55436, sami.suoknuuti(a)kouvola.fi, metsätalousinsinööri Kirsi Hokkanen, p. 02061 57754, kirsi.hokkanen(a)kouvola.fi

Sivun alkuun