Naukion päiväkodin valmistuminen siirtyy

Kuusankoskella rakenteilla oleva Naukion päiväkodin piti avata ovensa lokakuussa. Urakoitsijan vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi aikataulu on muuttunut, ja uusiin tiloihin päästään suunniteltua myöhemmin, kevättalvella 2023. Naukion päiväkodista varhaiskasvatuspaikan saavat lapset jatkavat nykyisissä päiväkodeissaan tuohon asti. – Tilanne on harmillinen, sillä lapset, heidän vanhempansa ja henkilökunta odottavat pääsyä uusiin tiloihin. Aikataulumuutoksella ei kuitenkaan ole suuria kustannusvaikutuksia varhaiskasvatuksen toimintaan, sillä väistötiloja ei ole käytössä, Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto sanoo.

Kouvolan kaupunki allekirjoitti syyskuussa 2021 Macra Oy:n kanssa KVR-urakkasopimuksen uuden Naukion päiväkodin rakentamisesta.

Rakennusurakan piti valmistua urakkasopimuksen mukaisesti lokakuussa 2022. Aikataulu on kuitenkin muuttunut: Macra Oy on ollut mukana Kymiring –hankkeessa, mikä on aiheuttanut urakoitsijalle vaikean taloudellisen tilanteen. Tämän johdosta Macra Oy on hakenut velkasaneerausta, mihin se on saanut myönteisen käräjäoikeuden päätöksen 19.8.2022.

– Macran pääseminen velkasaneeraukseen varmistaa osaltaan Naukion päiväkodin rakentamisen jatkumisen. Rakentaminen on edeltävinä kuukausina edennyt hitaasti urakoitsijan taloudellisen tilanteen sekä työntekijäpulan johdosta, mutta uskomme näiden ongelmien nyt ratkeavan, Kouvolan kaupungin toimitilajohtaja Katja Ahola sanoo.

Aholan mukaan päiväkodin rakennusurakan valmistuminen siirtyy kuitenkin vuoden 2023 alkupuolelle ja käyttäjät pääsevät aloittamaan uusissa tiloissa talvella 2023.

– Tilaajana näemme, että on erityisen tärkeää mahdollistaa urakoitsijan jatkaminen rakennustyössä, sillä asialla on vaikutusta myös sopimuskumppanimme alihankintaketjuihin. Rakentamisen laatu on ollut hyvää, eikä tässä vaiheessa kiirehtimällä saada toivottua lopputulosta. Yhteistyössä pääsemme maaliin, Ahola toteaa.

Kun Naukion päiväkoti valmistuu, Maunukselan, Pilkanmaan ja Koulurinteen päiväkotien toiminta lakkaa, ja lapset siirtyvät niistä Naukion uuteen päiväkotiin.

– Naukion käyttöönoton viivästyminen ei aiheuta muutoksia perussuunnitelmaan, vaan toiminta voi jatkua nykyisissä tiloissamme aina uuden päiväkodin valmistumiseen asti, Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto kertoo.

– Tilanne on siinä mielessä harmillinen, sillä lapset, heidän vanhempansa ja henkilökunta odottavat pääsyä uusiin tiloihin. Aikataulumuutoksella ei kuitenkaan ole suuria kustannusvaikutuksia varhaiskasvatuksen toimintaan, sillä väistötiloja ei ole käytössä. Jonkin verran lisäkustannuksia syntyy siitä, että päiväkodin tukitoimintoja, kuten puhtaanapitoa ja kiinteistönhuoltoa, on tehtävä suunniteltua pidempään kolmessa nykyisessä toimipisteessä – eli Maunukselan, Pilkanmaan ja Koulurinteen päiväkodeissa – sen sijaan, että päästäisiin siirtymään nyt syksyllä uusiin tiloihin, Kuusisto sanoo.

Sivun alkuun