Myynti- ja mainospaikkavuokrien maksuajan pidentäminen koronavirustilanteesta johtuen

Kaupunki on päättänyt pidentää myös myyntipaikka- ja mainospaikkavuokrien maksuaikaa samoin kuin aikaisemmin on linjattu mm. yritystonttien maanvuokrien osalta.

Kaupungin yleisten alueiden myyntipaikkojen hinnoissa (= myyntipaikkavuokrissa) ja mainospaikkojen vuokrissa maksuaikaa voidaan vapaamuotoisessa hakemuksessa esitetyistä perustelluista syistä pidentää kolmella kuukaudella. Maksuajan pidennyksestä johtuen myöskään viivästyskorkoja ei tältä ajalta peritä. Päätös koskee torien osalta vuosimaksuja, muiden myyntipaikkojen osalta kausimaksua ja mainospaikkojen osalta lyhtypylväs- ja muita kiinteitä mainospaikkoja. Lisäksi edellytys pidennykselle on, että harjoitettava toiminta on kokonaan tai merkittäviltä osin estynyt valtakunnallisesti määrättyjen tilapäisten rajoitusten vuoksi.

Lisätietoja

kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi ja

kunnossapitopäällikkö Jukka Perttula, puh. 020 615 7603, jukka.perttula(at)kouvola.fi

Sivun alkuun