Myllykosken alueelle suunnitteilla yhteisrakentamishanke: asukkailta kysellään kiinnostusta valokuituverkkoon

Kouvolan Myllykoskelle suunnitellaan yhteisrakentamishanketta, jonka myötä sähköverkon ilmalinjat korvataan maakaapeleilla ja kaivuutyön yhteydessä alueelle rakennetaan huippunopean nettiyhteyden mahdollistava valokuituverkko. Yhteisrakentamisesta saadaan etuja sekä alueen asukkaille ja ympäristölle, kun kaivuutöitä ei tarvitse tehdä useita kertoja peräkkäin vaan samaan kaivantoon saadaan yhdellä kertaa sekä sähkö- että valokuitukaapelit.

Kouvolan kaupungin elinvoimaisuuden ja infran kehittämisen kannalta hanke nähdään erittäin tervetulleena. Säävarma sähköverkko on tärkeä alueen sähkönjakelun käyttövarmuuden parantamiseksi ja valokuituverkko mahdollistaa alueen asukkaille luotettavan internet-yhteyden ja sitä kautta parhaat mahdolliset edellytykset etätyöskentelyyn ja -opiskeluun sekä erilaisten digitaalisten peruspalveluiden hyödyntämiseen.

Hankkeen takana ovat Myllykosken alueen sähköverkosta vastaava KSS Verkko Oy sekä valokuitutoimija Adola Oy Täyskuitu-brändillään. Sähkömarkkinalakiin tulleet muutokset velvoittavat verkkoyhtiöitä parantamaan sähkönjakelun käyttövarmuutta. KSS Verkko Oy aloittaa sähköverkon käyttövarmuuden parantamisen Myllykosken alueelle ja yhteisrakentaminen on kaikkien osapuolien etu, jonka avulla mahdollistetaan mahdollisimman tehokas rakentamisprosessi.  

”Valokuitu on markkinoilla olevista tietoliikenneyhteyksistä nopein ja toimintavarmin. Valokuituyhteyttä ei jaeta naapureiden kesken eikä yhteyden laatuun vaikuta sää tai asuinpaikan maantieteellinen sijainti. Valokuidun kautta toimivalla nettitelevisiolla pääsee eroon lisäksi eroon antennitelevision sääherkkyydestä ja heikosta signaalista.”, kertoo Adola Oy:n toimitusjohtaja Tommi Vilhunen valokuidun hyödyistä.

Valokuituverkon rakentaminen Myllykosken alueelle riippuu alueen asukkaista. Verkkoa päästään rakentamaan, mikäli tarpeeksi moni on halukas tilaamaan valokuituliittymän kotiinsa. Jos kiinnostusta valokuituverkolle löytyy, voidaan yhteisrakentaminen aloittaa mahdollisesti jo tulevan kesän aikana. 

Myllykosken alueen asukkaita pyydetäänkin nyt jättämään alustavan kiinnostuksensa valokuituliittymästä Täyskuidun lomakkeen kautta osoitteessa: www.tayskuitu.fi/kouvola/. Kiinnostuksen osoittaminen ei velvoita asukasta liittymän tilaukseen.

Myllykosken hankkeen jälkeen valokuiturakentamista on tarkoitus laajentaa myös muualle Kouvolaan sekä alueen lähikuntiin.

Lisätietoja:

Antti Kokko, rakennuttamispäällikkö
KSS Verkko Oy, Rakennuttaminen
Puh +358 505 658 599
antti.kokko@kssenergia.fi

Tommi Vilhunen, toimitusjohtaja
Adola Oy
Puh +358 456 576 814
tommi.vilhunen@adola.fi

Sivun alkuun