Muutoksia vene- ja kausisäilytyspaikkojen vuokrausehtoihin ja maksuihin

Syksyisiä näkymiä Voikkaan Virtakiven venesatamasta vuodelta 2020.

Tekniselle lautakunnalle ehdotetaan muutoksia Kouvolan kaupungin vene- ja kausisäilytyspaikkojen vuokraussopimusehtoihin ja maksuihin. Ehtoihin esitetään lisättäväksi kaupungin oikeus siirtää sopimuksettomia veneitä sekä tarkennuksia veneen tunnistamiseen ja vuokralaisen yhteydenpitoon. Samalla on tarkastettu venepaikkojen vuokraan, kausisäilytykseen ja muihin palveluihin liittyviä maksuja.

Tulevalla veneilykaudella Kouvolan kaupunki parantaa venepaikkojen hallintaa. Tekniselle lautakunnalle esitetään, että venepaikkojen vuokraussopimusehtoihin lisätään velvoite veneen tunnistetiedon kiinnittämisestä veneeseen, sekä kaupungin oikeus siirtää mm. tunnistamattomat tai väärillä paikoilla olevat veneet veneen omistajan kustannuksella pois. Myös tiedonantoa vuokralaisen suuntaan selkeytetään.

Vuokrasopimuksen umpeutumisen jälkeen siirtämättä jääneet, toisen varaamalla paikalla olevat tai muuten luvattomasti sijoitetut veneet aiheuttavat kaupungille vuosittain turhaa työtä ja ylimääräisiä siirtokustannuksia. Kaupungin oikeus poistaa vene on erityisen tärkeä Virtakivessä ja Hirvelässä, jossa venepaikka tulee vuokrata aina kausittain uudelleen.

Samassa yhteydessä tekniselle lautakunnalle ehdotetaan hyväksyttäväksi Hirvelän venesataman kausisäilytysalueen omat vuokrasopimusehdot. Nämä ehdot vastaavat pääosin venepaikkojen sopimusehtoja. Hirvelän 43 veneiden kausisäilytyspaikkaa tulivat käyttöön viime vuonna sataman kunnostuksen myötä. Aidattu alue on käytössä sekä talvikaudelle (1.10.-31.5.) että kesäkaudella (1.5.-31.10.).

Maksut vertailukaupunkien tasolle

Myös kaupungin vuokraamien soutuvene-, poiju- ja laituripaikkojen hintoja, veneiden kausisäilytysmaksuja Hirvelässä, avainmaksuja sekä muita veneilyyn liittyviä palvelumaksuja ja niiden perusteita esitetään ajanmukaistettavan.

Venepaikkamaksujen osalta hintoja on tarkistettu niin, että ne perustuvat venepaikan kokoon ja paikkaan (ranta, poiju, laituri: poiju tai aisapaikka) ja verrokkikuntien keskiarvoon. Hirvelän ja Virtakiven venepaikoilla on muita venealueita korkeammat hinnat johtuen niiden muita paremmasta palvelutasosta.

Laituri- ja aisapaikat sisältävät jatkossa venepaikan vuokran lisäksi myös avainmaksun sekä Hirvelän ja Virtakiven satamissa kiinteän sähkömaksun. Jos sähkönkäyttömahdollisuus tulee satamien kunnostustöiden myötä myös muihin satamiin, noudatetaan samaa hintaa kaikkialla.

Suurimmat korotusehdotukset koskevat Virtakiven ja Hirvelän kunnostettujen satamien venepaikkamaksuja sekä luvattomien veneiden siirtomaksuja.

Vertailutietojen perusteella Kouvolan vene- ja kausisäilytyspaikkojen hinnat eivät ole vertailukaupunkien perimien maksujen kanssa samalla tasolla, ja siksi niihin on kohdistunut korotuspaineita.

Teknisen lautakunnan hyväksynnän jälkeen venepaikkojen maksut ja Hirvelän venesataman kesä- ja talvisäilytyspaikkojen vuokrauksissa noudatettavat sopimusehdot tulisivat voimaan 15.1.2021 alkaen.

Venepaikkoihin liittyvät vuokraussopimusehdot päivitettiin viimeksi 30.12.2019 ja eräitä hintoja 6.5.2020.

Katso teknisen lautakunnan esityslista Kouvolan kaupungin tietopalvelusta. Esityslistan liitteenä on taulukko vene- ja säilytyspaikkoihin liittyvistä maksuista sekä vertailutiedot.

Lisätietoja

kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi ja paikkatietovastaava Martti Kauhanen, puh. 020 615 5290, martti.kauhanen(at)kouvola.fi