Monitoimiareena tarjoaa toteutuessaan monikäyttöiset tilat ja lisää elinvoimaa

Kouvolan kaupunginhallitus jätti 6.5. kokouksessaan pöydälle esityksen Kouvolaan kaavaillun monitoimiareenan edistämisestä lisäselvitysten tekoa varten. Asiaa käsitellään uudelleen kaupunginhallituksen 20.5. kokouksessa. Toteutuessaan areena palvelee koululiikuntaa, liikuntaseuroja ja tapahtumajärjestäjiä, lisäten Kouvolan elinvoimaa.

Kouvolaan on kaavailtu monitoimiareenaa usean vuoden ajan, ainakin vuodesta 2017 alkaen. Kaupunginhallitus käsitteli esitystä monitoimiareenan edistämisestä 6.5. kokouksessaan ja jätti asian pöydälle lisäselvityksiä varten.

Selvityksiä on tehty muun muassa liittyen areenan kustannuksiin, operointiin ja toiminnalliseen sisältöön. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa uudelleen 20.5., ja kaupunginjohtajan esitys on asiasisällöltään sama kuin 6.5. kokouksessakin: kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä monitoimiareenan rakennuttamisen yksityisen investorin kautta, ja kaupunki teettää itse hankesuunnitelman. Kaupunki kilpailuttaa KVR-urakoitsijan, mikäli sijoittajaa ei ole kiinnitetty sitä ennen. Varsinainen suunnittelu ja rakennuttaminen tapahtuu sijoittajajohtoisesti.

Areena palvelisi eritoten koululiikuntaa – myös elinvoimavaikutukset merkittävät

Monitoimiareenan valmistelussa on selvitetty kustannukset ja toiminnallisuus usean eri toteutusvaihtoehdon osalta. Niistä kaupunginhallitukselle esitetään vaihtoehtoa 1, jossa monitoimiareenan rakentaa yksityinen investori, Marjoniemen kouluun rakennetaan pieni sali ja Mansikka-ahon liikuntahalliin tehdään peruskorjaus.

Kaupunginjohtaja Marita Toikka korostaa, että tuleva monitoimiareena on ainutlaatuinen mahdollisuus rakentaa Kouvolaan monikäyttöiset, pitkälle tulevaisuuteen palvelevat tilat.

– Nyt on kyse enemmänkin tahdosta tehdä kaupunkiin monitoimiareena vahvistamaan koululaisten liikuntamahdollisuuksia, vastaamaan urheiluseurojen tilatarpeisiin ja tuomaan mahdollisten tapahtumien kautta uutta sykettä kaupunkiin. Meidän tulee keskittää voimavarat tämän tavoitteen edistämiseen ja miettiä tavat, joilla asia viedään maaliin, eikä hakea syitä, joilla investoinnin voisi vesittää, Toikka sanoo.

Monitoimiareenan ensisijainen käyttötarve liittyy koulujen liikuntatilatarpeeseen, ja areenaa valmistellaankin tärkeäksi osaksi kaupungin palveluverkkoa. Koulujen tarve tulevassa areenassa on noin 194 tuntia per viikko, mikä vastaa kokonaiskäyttöä noin viidelle salille koulupäivisin.

Liikunnan osalta Monitoimiareena mahdollistaisi monenlaiset liikunta-aktiviteetit ja isojen palloiluturnausten järjestämisen. Lisäksi Monitoimiareena mahdollistaa myös muut tapahtumat, kuten yritys- ja messutapahtumat, kongressit ja konsertit.

Areenan elinvoimavaikutukset on arvioitu merkittäviksi: Areena maksaa enemmän kuin tavanomainen pieni liikuntahalli, mutta konsultin kautta saatu arvio on, että vuosittainen välillinen tulovaikutus Areenalla voi olla Kouvolassa 5–10 miljoonaa euroa. Erityisesti välillistä taloudellista vaikutusta on tapahtumaliiketoiminnalla, kuten konserteilla ja yritystapahtumilla.

Ensimmäisenä vaiheena hankesuunnitelma

Esityksen mukaan kaupunki teettää ensimmäisenä vaiheena itse hankesuunnitelman siten, että suunnitelma valmistuu elokuussa 2024. Hankesuunnittelun kustannusarvio on noin 50 000 euroa. Suunnittelun edullisuutta ja ripeää aikataulua selittää se, että hankesuunnittelusta on valmiina jo noin puolet, muun muassa tilaohjelma. Suunnittelijoina käytetään kaupungin puitesuunnittelijoita ja arkkitehdiltä edellytetään vastaavia referenssejä.

Toisena vaiheena kaupunki kilpailuttaa KVR-urakoitsijan arviolta syys-lokakuussa 2024, jolloin sijoittajan kanssa tehtävä vuokrasopimus tulisi allekirjoitettavaksi vuoden 2024 loppuun mennessä, mikäli sijoittajaa ei ole kiinnitetty jo alkusyksyn aikana. Kaupunki tekee lopullisen sopimuksen sijoittajien kanssa viimeistään siinä vaiheessa, kun KVR-kilpailutus on tehty.

Näiden vaiheiden jälkeen alkaa varsinainen suunnittelu ja rakentaminen tapahtuisi sijoittajajohtoisesti. Areena olisi käyttöönotettavissa elokuussa 2027, samaan aikaan Marjoniemen koulun kanssa.

Hankkeeseen valitaan aikanaan erillinen operointiyhtiö markkinaehtoisella sopimuksella.

– Tässä vaiheessa, toukokuussa 2024, ei päätetä siitä, miten operaattori valitaan, tai kuka operoi. Nyt päätetään siitä, viedäänkö hankesuunnittelua omana työnä eteenpäin, toimitilajohtaja Katja Ahola toteaa.

Tutustu 20.5. kaupunginhallituksen esityslistatekstiin monitoimiareenan hankesuunnittelusta

Sivun alkuun