Mitä kaupunkialueiden puut merkitsevät sinulle? Vastaa kyselyyn!

Mitä kaupunkialueiden puut merkitsevät sinulle? Missä kasvavat tärkeimmät puut Kouvolan keskustassa ja minne niitä toivotaan lisää? Asukkaiden kokemuksia ja mielipiteitä kaupunkipuista hyödynnetään tulevaisuudessa katu- ja puistoalueiden suunnittelussa sekä kunnossapidossa.

Kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa Kouvolan kaupunkipuista asukkaiden ja Kouvolassa säännöllisesti asioivien näkökulmasta. Kysely liittyy meneillään olevaan kaupunkipuuselvitykseen, jonka tarkoituksena on selvittää Kouvolan kaupunkipuiden nykytilannetta, vahvistaa katu- ja puistopuiden asemaa tiiviisti rakennetussa ympäristössä ja lisätä tietoutta kaupunkipuiden esteettisistä, ekologisista ja terveydellisistä hyödyistä.

Kaupunkipuilla tarkoitetaan tässä kyselyssä Kouvolan keskustan alueella kaduilla, aukioilla ja puistoissa kasvavia, istutettuja tai luontaisesti kasvaneita lehti- ja havupuita. Kysely ei sisällä metsäisten alueiden kuten taajamametsien puita. Asukkaiden kokemuksia ja mielipiteitä kaupunkipuista hyödynnetään tulevaisuudessa katu- ja puistoalueiden suunnittelussa sekä kunnossapidossa.

Vastauksia toivotaan kaiken ikäisiltä Kouvolan asukkailta, vierailijoilta sekä Kouvolassa asioivilta/ työssä käyviltä.

Vastaa kyselyyn kaupungin verkkosivulla www.kouvola.fi/kyselyt. Kysely on auki 14.10 – 31.10.2021. Vastaamiseen menee aikaa noin 5-10 minuuttia.

Kaupunkipuista monenlaisia hyötyjä

On selvää, että kaupunkipuilla on ympäristön kauneutta ja viihtyisyyttä edistävä vaikutus, mutta viime vuosina on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota puiden konkreettisiin ekologisiin ja terveydellisiin hyötyihin.

  • Puut parantavat ilmanlaatua sitomalla pienhiukkasia ja kaasumaisia ilmansaasteita, ja tuottavat happea. Yksi täysikasvuinen puu voi tuottaa happea neljälle ihmiselle yhden päivän tarpeeseen.
  • Aurinkoisina kesäpäivinä puut suojaavat UV-säteilyltä ja viilentävät varjostamalla. Puut haihduttavat suuria määriä vettä, mikä viilentää lehvästöä ja ilmaa sen ympärillä. Ilman lämpötila saattaa olla puiden haihdutuksen ja varjostamisen ansiosta 1–5 °C alempi kuin ympäristössä. Varjossa oleva pinta taas voi olla 11–25 °C viileämpi kuin varjostamaton pinta.
  • Puista on hyötyä myös hulevesien hallinnassa. Iso koivu saattaa käyttää jopa 500–1500 l vettä kuumana kesäpäivänä. Amerikkalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että puut vähensivät tutkittujen kaupunkien hulevesien määrää enimmillään 51 %, minkä arvoksi laskettiin $28 puuta kohti vuodessa.
  • Lisäksi puut toimivat näkö- ja tuulensuojana, sekä monien hyönteisten, lintujen, lepakoiden ja oravien elinympäristöinä.

Lisätietoja:

Suunnitteluhortonomi Liisa Mäkitalo, puh. 020 615 5441, liisa.makitalo@kouvola.fi.

Sivun alkuun