Miniseminaarissa keskustelua kokonaisturvallisuudesta

Kokonaisturvallisuus on suomalaisen varautumisen yhteistoimintamalli, jossa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä.
Kouvolan kaupungintalolla 13. syyskuuta järjestetyn Turvallisuuskonferenssin miniseminaarissa pohdittiin kokonaisturvallisuuden sisällön ja yleisen asevelvollisuuden kehittymistä.

– Suomessa on ainutlaatuista se, että eri hallinnonalat saadaan pohtimaan turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä samaan pöytään, olipa kyse sitten kunnasta, aluetasosta tai valtionhallinnosta. Tämä ei monissakaan maissa toteudu, turvallisuuskomitean pääsihteeri Vesa Valtonen totesi miniseminaarissa.

Kokonaisturvallisuuden muuttuvaan sisältöön vaikuttavina tekijöinä nostettiin seminaarissa esille maanpuolustustahto ja asevelvollisuusjärjestelmän kehittäminen. Tähän nähtiin tarvetta, mutta toisaalta perinteinen asevelvollisuus koettiin tärkeänä ja säilytettävänä.

Perinteisen asevelvollisuuden haastavia näkemyksiä esitti Kaisa-Maria Tölli Elisabeth Rehn Bank of Ideas ry:ltä, joka on kokonaisturvallisuutta edistävä ajatushautomo. Yhdistyksen tarkoituksena on jatkaa ministeri Elisabeth Rehnin elämäntyötä kestävän rauhan edistämiseksi. Yhdistys on ehdottanut Suomeen järjestelmää, jossa kansalaispalvelus koskisi sekä miehiä että naisia. Sen voisi suorittaa asepalveluksena tai uudenlaisena varautumispalveluksena, joka korvaisi siviilipalveluksen.

– Mielestäni tulisi pohtia, onko Suomella varaa jättää käyttämättä puolen ikäluokan osaaminen. Naisten laajempi osallistuminen maanpuolustukseen on paitsi tasa-arvokysymys, myös mitä suurimmassa määrin puolustuskykyyn liittyvä kysymys, Tölli totesi.

Lisätiedot tapahtumaa koskien:
yhteyspäällikkö Anne Käki, puh. 020 615 8173

Sivun alkuun