Minecraftia kaupunkiympäristön suunnitteluun

Kouvolan kaupungin maasto- ja paikkatietopalveluissa on lähdetty kokeilemaan Mineraft-ympäristön hyödyntämistä kaupunkiympäristön suunnittelussa yhdessä Kouvolan seudun ammattiopiston datanomiopiskelijoiden kanssa. Menetelmä on uusi Suomessa.

Työssäoppimisjaksolla olleet KSAO:n toisen vuoden datanomiopiskelijat Anastasia Bogomolova, Jimmy Plit, Eetu Haimi ja Eemil Jokela lähtivät yhdessä paikkatietosuunnittelija Aki Tuomaalan opastuksella ennakkoluulottomasti kehittämään Kouvolan kaupungille työkalua, jonka avulla voitaisiin kuulla kuntalaisia modernein keinoin. Työkalua voitaisiin hyödyntää esimerkiksi kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvissä asioissa sekä saada palautetta etenkin nuorilta ja lapsilta.

Opiskelijat loivat Minecraft –maailman Sarkolan koulusta ja piha-alueesta, jonne lapset saavat rakentaa uuden koulurakennuksen ja kalustaa piha-alueen. ”Palautteen kerääminen on viety kyselyistä modernimpaan, visuaaliseen muotoon. Tällä tavoin lasten on paljon helpompi kertoa millaisessa koulussa ja piha-alueella he haluavat viettää aikaa”, sanoo digikoordinaattori Miia Kapanen.

Minecraft-maailmaan viety koulu Kouvolassa.
Sarkolan koulu on mallinnettu pistepilviaineistosta Minecraft-maailmaksi. Lapset voivat purkaa koulurakennuksen ja tyhjentää piha-alueen ja aloittaa oman unelmakoulunsa rakentamisen.

Vaikuttamisen kanava nuorille

Kouvolan kaupungin mittaustyönjohtaja Tuomo Mäläskä on tyytyväinen kokeiluun: ”Minecraftin hyödyntäminen kaupunkiympäristön suunnittelussa on uutta Suomessa.” Opiskelijat ovat rakentaneet ympäristön, johon kuntalaisten on mahdollista päästä Minecraft-tunnuksilla. ”Näin palautteen kerääminen on virtuaalista ja helppoa. Ja kiinnostaisi varmasti myös nuoria”, Mäläskä uskoo. Hän näkeekin pelillistämisen välineenä lisätä vuorovaikutusta nuorten ja kunnan suunnittelijoiden välillä.

Datanomiopiskelijoita suunnittelutyössä.
Pelillisiä elementtejä voidaan hyödyntää esim. kaupungin viestinnässä. KSAO:n datanomiopiskelijat ovat mallintaneet esim. kaupungin ”Ihmettelijän” 3D:ksi ja tehneet kaupungin –logosta triggerin, jonka skannaamalla puhelimeen ladattavalla applikaatiolla saa lisätietoa kaupungin toiminnasta.

Digiosaamista käytäntöön

Datanomiopiskelijoiden työssäoppiminen on tuonut digiosaamista kaupungin käytännön työhön. Pelillisiä elementtejä voidaan käyttää paljon muuhunkin kuin pelien rakentamiseen.
Minecraft-projektin lisäksi datanomiopiskelijat ovat harjoitelleet lisätyn todellisuuden kampanjoiden luomista – eli nimensä mukaisesti todelliseen maailmaan lisätään kuvitteellisia elementtejä. Puhelimeen ladatulla applikaatiolla lisätyt elementit saadaan näkymään. Menetelmää voidaan hyödyntää esimerkiksi kaupungin markkinoinnissa, tonttimarkkinoinnissa ja museoissa.

Lisätiedot:
Mittaustyönjohtaja Tuomo Mäläskä, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 6160 , tuomo.malaska(a)kouvola.fi
Digikoordinaattori Miia Kapanen, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 9171, miia.kapanen(a)kouvola.fi
Opettaja Seppo Koponen, Kouvolan seudun ammattiopisto, puh. 020 615 7351, seppo.koponen(a)ksao.fi

Sivun alkuun