Miehonkankaan kaavasuunnittelu etenee

Kouvolan Miehonkankaan alueen suunnittelu on edennyt kaavaluonnosvaiheeseen. Suunnittelualue sijaitsee KymiRingin alueen eteläpuolella ja Miehonkankaan alueelle suunnitellut toiminnot tukeutuvatkin moottoriurheilualueeseen. Tekninen lautakunta käsittelee kaavaluonnosta kokouksessaan 26.3.2019.

Suunnittelun lähtökohdat

Suunnittelualue sijaitsee valtatien 12 eteläpuolella, Iitin rajan tuntumassa. Suunnittelualueen koko on n. 3,4 km2. Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee rakenteilla oleva moottoriurheilualue (KymiRing). Suunnittelutyön erityispiirteenä ovat korkeuserot ja moninainen maaperä, mikä on otettu huomioon yritysalueen tonttien ja katulinjojen suunnittelussa.

Mitä on tehty?

Kaavaluonnosta varten on tehty kattava joukko selvityksiä, joiden pohjalta suunnittelu on edennyt. Alueelle on laadittu markkinaselvitys ja tavoitekuva, jossa on selvitetty alueen kiinnostavuutta ja jonka pohjalta on suunniteltu alueelle soveltuvia toimintoja. Hulevesiselvityksessä on tarkasteltu sadevesien virtaamaa ja valuma-alueita. Rakennettavuusselvityksessä on tutkittu alueen korkeuseroja ja maaperää. Vesihuoltoselvityksessä on määritetty, kuinka alueen vedenhankinta, sekä vesi- ja viemäriverkosto voidaan toteuttaa. Luontoselvityksessä on tutkittu alueen luontoarvot.

Yhteistyö

Kaavaluonnosta on suunniteltu yhteystyössä Iitin kunnan kanssa. Iitin ja Kouvolan kaupungin kuntarajaan rajautuvat alueet suunnitellaan erikseen ja itsenäisesti toteutettavina aluekokonaisuuksina, mutta suunnittelussa huomioidaan laajempi kokonaisuus.

Kaavaluonnos

Kaavassa on osoitettu toimintoja läheiseen moottorirataan tukeutuvaan ja sen maankäyttöä täydentävään työpaikkarakentamiseen. Suunnittelun lähtökohtana on ollut myös alueen toteuttamisen kustannustehokkuus, mikä on huomioitu laadituissa selvityksissä. Kaavaluonnoskartalla on osoitettu alueita palveluihin ja työpaikkarakentamiseen n.55 ha, teollisuuteen n. 30 ha, jätteenkäsittelyyn n. 45 ha (Upm-Kymmene) ja maa-aineisten ottoon n. 50 ha.

Jatko

Teknisen lautakunnan hyväksymisen jälkeen kaavaluonnos tulee nähtäville, jolloin siitä voi esittää mielipiteensä.
Kaavaluonnosaineisto on kokonaisuudessaan nähtävänä osoitteessa www.kouvola.fi/paatoksenteko

Kaavahankkeen etenemistä voi seurata: https://www.kouvola.fi/miehonkangasoyk

Lisätiedot:
yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen, p. 0206157169, marko.luukkonen(a)kouvola.fi


Karttakuva: Kaava-alueen rajaus mustalla

Sivun alkuun