Matonpesupaikat esitetään säilytettäväksi

Tekniselle lautakunnalle esitetään, että matonpesupaikat säilyvät edelleen kaupungin ylläpidossa.

"Matonpesupaikka"
Matonpesupaikka

Tekninen lautakunta saa ensi tiistain kokouksessa päätettäväkseen esityksen, että lakkautettavaksi ehdotetut Pilkanmaan, Tirvan, Utin, Valkealan kirkonkylän, Vekaranjärven/Kääpälän ja Väkkärän matonpesupaikat säilyvät edelleen kaupungin ylläpidossa.

Säästöjen saavuttamiseksi matonpesupaikkojen aukioloaikaa esitetään lyhennettäväksi vuodesta 2021 alkaen siten, että ne suljetaan jo syyskuun puolessa välissä.

Jaalan matonpesupaikasta tehdään päätös vasta sen jälkeen, kun Jaalan kotiseutusäätiön tarjous kulujen maksamisesta on käsitelty kaupunginhallituksessa.

Päätösehdotus on taustaa kesäkuussa lautakunnassa hyväksytylle ja nähtäville laitetulle ehdotukselle, jossa esitettiin viiden matonpesupaikan lakkauttamista ja Jaalan osalta vaihtoehtoisista sijainneista. Ehdotuksesta saatiin 49 kirjallista mielipidettä.

Kokonaisvaltaisen arvioinnin perusteella on kuitenkin päädytty siihen esitykseen, että kaikki matonpesupaikat säilytetään mm. seuraavista syistä:

  • Matonpesupaikkojen ympäristöllinen merkitys paikkojen säilyttämisen puolesta on otettava huomioon. Myös se seikka, että yhden paikan lakkauttamisella kulut voivat siirtyä toiselle paikalle, on peruste jättää lakkautukset suorittamatta, kun purkamisestakin aiheutuu kuitenkin kuluja.
  • Matonpesupaikkojen kunnossa- ja ylläpitokustannukset ovat pieni menoerä kaupungin ja yhdyskuntatekniikankin taloudessa. Saavutettava hyöty kuntalaisille koituvaan haittaan nähden on hyvin vähäinen.

Lautakunnalle esitetään kuitenkin pientä säästöä matonpesupaikoista aukioloaikojen kautta. Ehdotuksen mukaan matonpesupaikat suljettaisiin jatkossa jo syyskuun puolessa välissä, kun ne nykyisin suljetaan viimeistään 15.10. Ehdotuksen taustalla on se, että vilkkain käyttö on kesä-elokuussa eikä aukioloaikojen lyhentämisellä katsota aiheutuvan suurta haittaa käyttäjille.

Nähtäville asetettu ehdotus perustui kaupunginvaltuuston asettamaan säästötavoitteeseen investointi- ja kunnossapitokuluista. Palveluverkkoselvityksen yhteydessä kaupunginvaltuusto asetti matonpesupaikkojen ja koira-aitausten osalta vähintään 20 000 euron vuotuiset kunnossapidon säästötavoitteet sekä 0,3 milj. euron investointien vähentämistavoitteet. Vaadittu kunnossapidon säästötavoite etsitään muista yhdyskuntatekniikan toiminnoista tai palveluista.

Lisätietoja:
kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Sivun alkuun