Marjoniemen yhtenäiskoulun hankesuunnittelu etenee – tarvittavasta kaavamuutoksesta asukasilta 13.4.

Marjoniemen yhtenäiskoulu valmistuu vuonna 2025. Kouluhanke on käynnistynyt rakennuksen hankesuunnittelulla ja koulun sijoituspaikkaan tehtävällä asemakaavan muutoksella. Hankesuunnitelma menee kasvatus- ja opetuslautakunnan käsiteltäväksi kevään aikana. Asemakaavamuutoksesta järjestetään asukasilta 13.4.

Kuvassa näkyy kaava-alueella olevia rakennuskia, puustoa ja katuja
Marjoniemen yhtenäiskoulun kaava-alue ilmasta kuvattuna vuonna 2018.

Marjoniemen yhtenäiskoulun rakentamisen mahdollistava asemakaavan muutos on kuulutettu vireille 30.3.2022 ja kaavaluonnos on nähtävillä 30.3.-2.5.2022 välisen ajan. Muutos on edellytys koulun rakentamiselle ja alueen tulevalle kehittämiselle.

Kaavamuutosalueeseen kuuluu Marjoniemen terveyskeskuksen tontin lisäksi sen eteläpuoliset alueet aina Salpausselänkadulle saakka. Kaava-alueen pohjoisosassa kaavamuutoksen tärkein tavoite on alueen käyttötarkoituksen muuttaminen oppilaitokselle sopivaksi. Samalla korttelialueen rajoja tarkistetaan niin, että koululle ja sen piha-alueille olisi mahdollisimman paljon tilaa. Alueen eteläosassa kaavaa ajanmukaistetaan ja korttelialueiden rajoja muutetaan tarkoituksenmukaisiksi.

Korttelialueiden käyttötarkoitukset eivät muutu oleellisesti. Vähäisessä käytössä ollut Paimenpuisto suunnitellaan liitettäväksi ympäröiviin kortteleihin ja alueen läpi on suunniteltu uusi itä-länsisuuntainen kevyen liikenteen yhteys. Katualueiden rajauksissa huomioidaan koulun tarvitsemat uudet joukkoliikenteen pysäkit ja Kymenlaaksontien jatkeen rakentaminen. Tavoitteena on saada kaavamuutos hyväksyttyä vuoden 2022 aikana.

Uusi koulu parantaa erityisesti erityisopetuksen järjestämisen edellytyksiä

Marjoniemen uuteen yhtenäiskouluun sijoittuvat nykyisten Urheilupuiston, Kouvolan yhteiskoulun sekä Kaunisnurmen koulun oppilaat sekä erityisen vaativan tuen opetus koko kaupungista.

Koulun rakentaminen on osa perusopetuksen palveluverkon kehittämistä, ja perustuu kaupunginvaltuuston marraskuussa 2018 tekemään päätökseen peruskoulujen 20 koulun mallista sekä perusopetuksen palveluverkkoselvitykseen syksyltä 2019. Perusopetuksen palveluverkkoselvitys on osa perusopetuksen kehittämissuunnitelmaa.

– Koulujen toiminnallinen yhdistäminen parantaa muun muassa erityisen vaativan tuen järjestämisen edellytyksiä. Teemme tulevaisuuden perusopetuksen tarpeisiin vastaavaa koulua, opetuspalvelupäällikkö Pirjo Piiroinen toteaa.

Marjoniemen yhtenäiskoulua suunnitellaan noin 960:lle perusopetuksen vuosiluokkia 1-9. käyvälle oppilaalle, joista noin 250 on erityisen tuen oppilaita. Kouluun sijoittuvat myös Kouvolan keskustan musiikkiluokat ja liikuntaluokat. Henkilökuntaa koulussa on noin 200.

Yhtenäiskoulusta tehdään parhaillaan hankesuunnitelmaa, joka menee kasvatus- ja opetuslautakunnan käsiteltäväksi kevään aikana. Koulun on tarkoitus valmistua syyslukukauden 2025 alkuun mennessä.

Asukastilaisuus järjestetään 13.4. Teamsilla
– lue lisää kaupungin verkkosivuilta

Koulu- ja kaavahankkeesta saa lisäinfoa asukastilaisuudessa, joka järjestetään 13. huhtikuuta kello 17-18 Teams-sovelluksella etäkokouksena. Tilaisuudessa puheenvuoroja käyttävät ja yleisökysymyksiin vastaavat kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä sekä rakennuttajapäällikkö Anneli Vartiainen. Paikalla kysymyksiin vastaamassa on myös opetuspalvelupäällikkö Pirjo Piiroinen.

Kaavaluonnokseen ja muuhun kaavahankkeeseen liittyvään aineistoon voi tutustua kaupungin verkkosivuilla. Tältä kaavan verkkosivuilta löytyy linkki myös 13.4 asukastilaisuuteen.

Sivun alkuun