Mäntyharjun ympäristöonnettomuus, tilannekatsaus 10.5.2019

Patoaltaan tyhjentämistä on jatkettu suunnitelmien mukaisesti ja altaan arvioidaan olevan tyhjä ensiviikon (vko 20) aikana. Suunnitellut patoaltaan muutostyöt toteutetaan heti tyhjentämisen jälkeen.

Vesistötarkkailuja on jatkettu tarkkailuohjelman mukaisesti 6.-8.5.2019:
o Pitoisuudet Sarkavedessä ovat laskeneet. Tällä hetkellä pitoisuudet ovat tasolla <0,0001-0,0016 mg/l.
o Vuohijärvessä pitoisuudet ovat tasolla <0,0001-0,0002 mg/l.
o Ojien ja lampien pitoisuudet ovat niin ikään laskeneet, mutta ylittävät yhä THL:n asiantuntijan määrittämän raja-arvon (0,0075 mg/l).
o Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.

Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat toistaiseksi voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa sekä Sarkavedessä Pajulammen purkuojien edustalla 400 metrin säteellä, ulottuen pohjoisen suuntaan Pitkäniemen Itäkodinlahteen. Sarkaveden purkuojien edustalla MTBE-pitoisuudet alittavat THL:n asiantuntija-arvion, mutta vedenkäyttösuosituksia pidetään toistaiseksi varmuuden vuoksi voimassa patoaltaan vedenpurkamisen ajan. Kartta vedenkäyttösuosituksista löytyy VR Groupin verkkosivuilta (www.vrgroup.fi/kinni)

Viime viikon perjantaina 3.5.2019 pidettiin yleisötilaisuus Mäntyharjulla. Paikalla olivat VR Groupin ja ympäristökonsulttina toimivan Ramboll Finland Oy:n edustajat. Tilaisuudessa esiteltiin vesistötilanteen kehittyminen onnettomuudesta tämän hetken tilanteeseen sekä Suomen ympäristökeskuksen laatima ennuste vuodelle 2019. Sarkaveden ja Vuohijärven MTBE-pitoisuuksien on ennustettu pysyvän THL:n asiantuntijan määrittämän raja-arvon alapuolella koko kesän ajan ja näin ollen virkistyskäyttöhaittaa ei enää aiheutuisi. Sarkavedessä Pajulammen purkuojien suulla pitoisuus ylitti keväällä tuon raja-arvon, mutta nyt tilanne on parantunut. Tällä alueella raja-arvon ylittyminen vielä kesän aikana on ennusteen mukaan mahdollista. Tilaisuudessa esiteltiin lisäksi toteutetut ja käynnissä olevat pintavesien torjunta- ja kunnostustoimenpiteet sekä jatkosuunnitelmat. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa linkin takaa http://vod.kepit.tv/mantyharju.html

Lisätietoa mittaustuloksista: Päivitetyt alueen kartat löytyvät osoitteesta www.vrgroup.fi/kinni.

Sivun alkuun