Mäntyharjun kemikaalionnettomuus, tilannekatsaus 8.3.2019

Vesistötarkkailuja on jatkettu 4.-5.3.2019.

Sarkavedessä Pajulammen purkuojien edustalla MTBE-pitoisuudet ovat lievästi koholla, tällä viikolla korkeimmillaan 0,037 mg/l. Muutoin pitoisuudet Sarkavedessä ovat tasolla <0,0001-0,0028 mg/l.

Onnettomuusalueen alapuolisissa lammissa MTBE-pitoisuudet ovat kohonneet sulamisvesien lisääntymisen ja patoallasveden purkamisen vaikutuksesta.

Patoaltaan veden purkamista on tehostettu tällä viikolla aloittamalla purku myös toisen käsittelylaitteiston kautta. Suomen ympäristökeskuksen laatiman mallinnuksen mukaan allasveden purkamisesta aiheutuu purkamisen aikana MTBE-pitoisuuksien kohoamista alapuolisissa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa sekä Pajulammessa. Sarkaveteen ja Vuohijärveen ei mallinnuksen perusteella aiheudu merkittäviä muutoksia MTBE-pitoisuuksien suhteen. Patoallas pyritään tyhjentämään ennen kevään sulamisvesiä, minkä jälkeen alueella toteutetaan muutostöitä käsittelyn tehostamiseksi sekä puhtaiden vesien ohjaamiseksi käsittelyn ohitse.

Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin.

• Vesistötarkkailuja jatketaan tarkkailuohjelman mukaisesti ensi viikolla.

• Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa, Pajulammessa ja Sarkavedessä Pajulammen purkuojista 400 m säteellä. Kartta vedenkäyttösuosituksista löytyy VR Groupin verkkosivuilta (www.vrgroup.fi/kinni)

• Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.

Lisätietoa mittaustuloksista: Päivitetyt alueen kartat löytyvät VR Groupin Kinni-verkkosivulta, www.vrgroup.fi/kinni

Sivun alkuun