Mäntyharjun kemikaalionnettomuus, tilannekatsaus 12.4.2019

Vesistötarkkailuja on jatkettu tarkkailuohjelman mukaisesti 8.-9.4.2019.

Sarkavedessä Pajulammen purkuojien edustalla ja ranta-alueilla noin 400-500 metriä purkuojista, MTBE-pitoisuudet ovat koholla ollen 0,001…0,020 mg/l. Muutoin pitoisuudet Sarkavedessä ovat tasolla <0,0001-0,0034 mg/l.

Vuohijärvessä pitoisuudet tasolla <0,0001-0,006 mg/l.

Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin.

Patoaltaan yläpuoliset padotukset valmistuvat tällä viikolla. Runsaista sulamisvesistä johtuen patoaltaan veden purkaminen jatkuu ensi viikolla ja muutokset patoaltaaseen toteutetaan altaan tyhjennyttyä.

  • Patoallas pyritään tyhjentämään ennen kevään sulamisvesiä, minkä jälkeen toteutetaan muutostöitä käsittelyn tehostamiseksi sekä puhtaiden vesien ohjaamiseksi käsittelyn ohitse.
  • Suomen ympäristökeskuksen laatiman mallinnuksen mukaan allasveden purkamisesta aiheutuu purkamisen aikana MTBE-pitoisuuksien kohoamista alapuolisissa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa sekä Pajulammessa. Sarkaveteen ja Vuohijärveen ei mallinnuksen perusteella aiheudu merkittäviä muutoksia MTBE-pitoisuuksien suhteen. Vaikutuksia Sarkaveteen ei ole havaittu purkamisen aikana. Vesistöjen keskimääräiset MTBE-pitoisuudet ovat mallinnuksen mukaisia, joskin tarkkailussa on havaittu MTBE:n kerrostumista niin, että pitoisuudet pohjassa saattavat olla suurempia kuin pinnassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.

Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa sekä Sarkavedessä Pajulammen purkuojien edustalla 400 metrin säteellä, ulottuen pohjoisen suuntaan Pitkäniemen Itäkodinlahteen. Kartta vedenkäyttösuosituksista löytyy VR Groupin verkkosivuilta www.vrgroup.fi/kinni.

Mäntyharjun valtuustosalissa järjestetään yleisötilaisuus 3.5.2019 klo 12:00. Paikalla ovat vR Groupin ja ympäristökonsulttina toimivan Ramboll Finland Oy:n edustajat. Tilaisuudessa esitellään vesistötilanteen kehittyminen onnettomuudesta tämän hetken tilanteeseen sekä Suomen ympäristökeskuksen laatima ennuste vuodelle 2019. Lisäksi esitellään toteutetut ja käynnissä olevat pintavesien torjunta- ja kunnostustoimenpiteet sekä jatkosuunnitelmat. Tervetuloa!

Lisätietoa mittaustuloksista: päivitetyt alueen kartat löytyvät osoitteesta www.vrgroup.fi/kinni.

Sivun alkuun