Mäntyharjun kemikaalionnettomus, tilannekatsaus 24.5.2019

Patoaltaan muutostyöt on saatu päätökseen alkuviikosta. Onnettomuusalueelta tulevan MTBE-pitoisen veden käsittely tapahtuu nyt lähempänä onnettomuusaluetta, patoallasalueen yläpuolella.

Vesistötarkkailuja on jatkettu tarkkailuohjelman mukaisesti 20.-21.5.2019:

  • Pitoisuudet Sarkavedessä ovat viime viikon tasolla <0,0001-0,0002 mg/l.
  • Ojien ja lampien pitoisuudet ovat niin ikään laskeneet, mutta ylittävät yhä THL:n asiantuntijan määrittämän raja-arvon (0,0075 mg/l).
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.
  • Vesistötarkkailuja jatketaan tarkkailuohjelman mukaisesti ensi viikolla maanantaina ja tiistaina 27.-28.5.2019 onnettomuusalueen alapuolisista ojista, lammista ja Sarkavedestä. Vuohijärven seuraavat tarkkailunäytteet otetaan kesäkuussa viikolla 23.
  • Tarkkailutuloksista tiedotetaan seuraavan kerran perjantaina 7. kesäkuuta.

Sarkavettä koskevat vedenkäyttösuositukset poistetaan. MTBE-pitoisuudet ovat viime viikkoina alittaneet selkeästi THL:n käyttösuosituksen Sarkavedessä. Myös onnettomuusalueen alapuolisissa lammissa pitoisuudet ovat laskeneet, mutta vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat edelleen voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa. Päivitetty kartta vedenkäyttösuosituksista löytyy VR Groupin verkkosivuilta www.vrgroup.fi/kinni

Mikäli vedessä havaitaan vieras haju- tai makuhaitta, ei vettä suositella käytettäväksi talous-, pesu- tai löylyvetenä.

Lisätietoa mittaustuloksista: Päivitetyt alueen kartat löytyvät osoitteesta www.vrgroup.fi/kinni.

Sivun alkuun