Mäntyharjun kemikaalionnetomuus, tilannekatsaus 29.3.2019

Vesistötarkkailuja on jatkettu 25.-26.3.2019:
o Sarkavedessä Pajulammen purkuojien edustalla ja ranta-alueilla noin 400-500 metriä purkuojista, MTBE-pitoisuudet ovat koholla ollen 0,0003…0,020 mg/l. Muutoin pitoisuudet Sarkavedessä ovat tasolla <0,0001-0,0012 mg/l.
o Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin.
o Vesistötarkkailun ohjelmaa kevään osalta on päivitetty tällä viikolla.

Tarkkailua lisätään kevään ajaksi Sarkaveden osalta sekä Pajulammen ja Pajulammen purkuojien vaikutusalueiden talousvesikaivojen osalta. Vesistötarkkailuja jatketaan uuden tarkkailuohjelman mukaisesti ensi viikolla.

Lisääntyneistä sulamisvesistä johtuen patoaltaan tyhjennystä on tehostettu tällä viikolla lisäkäsittelylaitteistolla. Tyhjennyksen arvioidaan kestävän kokonaisuudessaan noin kaksi viikkoa.

Patoallas pyritään tyhjentämään ennen kevään sulamisvesiä, minkä jälkeen toteutetaan muutostöitä käsittelyn tehostamiseksi sekä puhtaiden vesien ohjaamiseksi käsittelyn ohitse.

Suomen ympäristökeskuksen laatiman mallinnuksen mukaan allasveden purkamisesta aiheutuu purkamisen aikana MTBE-pitoisuuksien kohoamista alapuolisissa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa sekä Pajulammessa. Sarkaveteen ja Vuohijärveen ei mallinnuksen perusteella aiheudu merkittäviä muutoksia MTBE-pitoisuuksien suhteen.

• Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.

• Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa sekä Sarkavedessä Pajulammen purkuojien edustalla 400 metrin säteellä, ulottuen pohjoisen suuntaan Pitkäniemen Itäkodinlahteen. Kartta vedenkäyttösuosituksista löytyy osoitteesta www.vrgroup.fi/kinni.

Lisätietoa mittaustuloksista: päivitetyt alueen kartat löytyvät osoitteesta www.vrgroup.fi/kinni.

Sivun alkuun