Mäkikylän biokaasulaitosta halutaan uudistaa ja laajentaa

Mäkikylän biokaasulaitos

Gasum Oy:n tavoitteena on uudistaa Mäkikylän biokaasulaitos. Alueelle laaditun asemakaavan hyväksyminen on teknisen lautakunnan käsiteltävänä tulevana maanantaina.

Mäkikylän biokaasulaitokselle suunnitellaan kokonaisuudistusta, jonka avulla voidaan lisätä sen jätteenkäsittelykapasiteettia nykyisestä 20 000 tonnista 65 000 tonniin vuodessa. Laitoksella jalostetaan biohajoavista jätteistä biokaasua ensisijaisesti liikennepolttoaineeksi. Prosessista tuotettava lannoitevalmiste hyödynnetään maatalouskäyttöön ja mullan tuotantoon.

Kaavaprosessin aikana keskustelua on aiheuttanut erityisesti laitoksen hajutilanne. Biokaasulaitoksen lähiympäristössä on koettu, että nykyisestä laitoksesta aiheutuu hajuhaittoja ja osa palautteen antajista pelkää haittojen kasvavan laitoksen laajentuessa.

Tekninen lautakunta käsittelee Kouvolassa laaditut asemakaavat. Lautakunnassa on käyty perusteellista keskustelua Gasum Oy:n hakkeesta asemakaavan eri vaiheissa. Nykyinen Mäkikylän biokaasulaitos on kymmenen vuotta vanha. Panostaminen vähähiilisiin ja uusiutuviin energianlähteisiin on maailmanlaajuinen megatrendi, ja teknologia kehittyy alalla jatkuvasti. Hakeakseen vertailukohtaa, Kouvolan tekninen lautakunta tutustui Lohjalla vuonna 2021 avattuun nykyaikaiseen biokaasulaitokseen, jonka volyymit vastaavat Kouvolaan suunniteltua laitosta.

−Lohjan vierailusta jäi erittäin myönteinen kuva. Laitos on hyvin nykyaikainen ja automatisoitu, eikä varsinaisia hajuhaittoja ollut havaittavissa. Vierailimme niin laitoksen sisä- kuin ulkopuolella ja vaikutuksen teki muun muassa moderni ja massiivinen puhdistusjärjestelmä. Tältä osin uutta laitosta rakennettaessa Kouvolaan, biokaasulaitoksen hajuhaitat tulevat varmasti vähenemään. Biokaasulaitoksella on tärkeä osansa myös kiertotaloudessa ja energian tuotannossa, teknisen lautakunnan puheenjohtaja Joni Mörk kertoo.

Gasum Oy osti biokaasulaitoksen Kouvolan Vesi Oy:ltä vuonna 2019. Jo tuolloin kauppoja tehdessä osapuolille oli selvää, että Gasumin tavoitteena on investoida laitoksen kehittämiseen.

Kaavoituksen yhteydessä saadussa kuntalaispalautteessa on toivottu, että nykyinen laitos uudistettaisiin ennen uuden rakentamista.

−Suunnittelemme Mäkikylän biokaasulaitoksellemme modernisointia, jossa koko laitostekniikka uusittaisiin. Perusparannus sisältäisi muun muassa jätteen vastaanoton ja esikäsittelyn modernisoinnin sekä uuden hajukaasujen käsittelyjärjestelmän. Kokonaisuudistushankkeen myötä myös uusiutuvan biokaasun ja lannoitevalmisteiden tuotanto kasvaa, ja ne edistävät paikallisesti merkittävää kiertotaloutta, Gasumilla biokaasuliiketoiminnan kehittämisen parissa työskentelevä Antti Aapro kertoo.

Mäkikylän biokaasulaitoksen alueelle laaditun asemakaavan hyväksyminen on teknisen lautakunnan käsittelyssä maanantaina 7. maaliskuuta.

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat Dynasty-palvelussa.

Lisätietoja:

Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/makikylanbiokaasulaitos

Olli Ruokonen, kaavoitusinsinööri, 020 615 9235, olli.ruokonen(at)kouvola.fi

Joni Mörk, teknisen lautakunnan puheenjohtaja, 040 556 3357, joni.mork(at)kouvola.fi

Antti Aapro, projektipäällikkö, biokaasu, Gasum Oy, 040 645 4030, antti.aapro(at)gasum.com

Sivun alkuun