Majoitushuoneistojen astioiden puhtaustaso melko hyvä Kouvolassa

Terveysvalvonnan viime syksynä tekemän selvityksen perusteella voidaan todeta, että kouvolalaisten majoitushuoneistojen astioiden puhtaustaso oli melko hyvä. Tutkimus vahvistaa käsitystä, että käsitiski on riittämättömämpi menetelmä astioiden puhdistamisessa kuin koneellinen pesu.

Vesilasin huuhtelu hanasta juoksevan veden alla, kaksi kättä. Taustalla pesua odottava lautanen.

Kouvolan kaupungin terveysvalvonta toteutti majoitushuoneistojen astioiden hygieniaa selvittävän projektin elo-lokakuussa 2021. Valvontaprojekti kuului Kouvolan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan. Tavoitteena oli selvittää majoitushuoneistoissa asiakkaiden käytössä olevien astioiden puhtautta.

Projekti kohdennettiin Kouvolan kaupungin alueella oleviin hotelleihin, vuokramökkeihin ja muihin majoitushuoneistoihin. Näytteet otettiin pääasiassa terveysvalvonnan majoitushuoneistoihin tekemien säännöllisten valvontatarkastusten yhteydessä. Näytteenotosta ei kerrottu etukäteen kohteille.

Majoitushuoneistoissa olevien astioiden määrä vaihteli paljon. Hotellihuoneissa oli pääasiassa vain juomalaseja ja vuokramökeissä taas oli kaikki ruokailuun ja ruuanvalmistukseen tarvittavat astiat. Näytteitä otettiin juomalaseista, mukeista, lautasista ja ruokailuvälineistä. Näytteitä otettiin 13 kohteesta, yhteensä 65 näytettä.

Astioiden puhtautta selvitettiin niiden pinnoista otetuilla pintapuhtausnäytteillä. Näytteistä tutkittiin Kymen ympäristölaboratoriossa bakteerien kokonaismäärä. Näytteistä 69 % (45 kpl) oli bakteriologiselta puhtaudeltaan hyviä, 26 % (17 kpl) tyydyttäviä ja 5 % (3 kpl) huonoja.

Aistinvaraisesti tarkastetut astiat näyttivät puhtailta. Muutamissa astioissa todettiin pientä kuluneisuutta. Astioiden pesu tapahtui astianpesukoneessa 8 kohteessa. Astiat pestiin käsin 5 kohteessa, jotka olivat pääasiassa mökkejä. Kaikki huonot näytteet olivat kohteista, joissa astiat pestiin käsitiskinä. Näissä kohteissa astiat olivat pääasiassa edellisen majoittujan pesemiä. Kohteissa kerrottiin, että majoitustilan siivouksen yhteydessä astioiden puhtaus tarkastetaan silmämääräisesti ja tarvittaessa astioita pestään uudestaan. Tyydyttävistä näytteistä suurin osa oli kohteista, joissa astiat pestiin astianpesukoneessa. Näiden osalta ei löydetty selkeää syytä asiaan.

Tulosten perusteella voidaan todeta, että astioiden puhtaustaso oli melko hyvä. Tutkimus vahvistaa käsitystä, että käsitiski on riittämättömämpi menetelmä astioiden puhdistamisessa. Erityisesti majoittujien vastuulle jätetty astioiden pesu tuo vaihtelevuutta puhtaustasoon. Kohteissa, joissa oli tyydyttäviä tai huonoja tuloksia, mietittiin syitä heikentyneeseen puhtaustasoon. Terveysvalvonta ohjeisti pesemään astiat koneellisesti, mikäli se vain on mahdollista tai ainakin tekemään ajoittain astioille koneellisen pesun. Valvontaprojektin myötä haluttiin, että kohteissa kiinnitetään huomioita omiin toimintatapoihin sekä majoittujille annettaviin ohjeistuksiin.

Lisätietoja:

Terveystarkastaja Piritta Lehtonen, p. 020 615 8005, piritta.lehtonen(a)kouvola.fi

Sivun alkuun