Lukiolaiset perinnetiedon kerääjinä Verlassa

Verlan Jaalan puoleisissa taloissa toteutetaan kesäkuun aikana muistitiedon keruuprojekti mittavan yhteistyöverkoston tuella. Kuusankosken lukion neljä opiskelijaa liikkuu taloissa haastattelemassa paikallisia ihmisiä sekä kesäasukkaita.

Kuusankosken Unesco-lukio toteuttaa perinteenkeruuprojektin Verlan taloista, asukkaista sekä yhteisöstä. Keskeisenä tavoitteena on saada talteen perinnetietoa taloista sekä elämästä Verlassa – tietoa, jonka keräämisellä on jo kiire. Tieto, esimerkiksi asiakirja- tai muistitietoaineisto tallennetaan digitaalisessa muodossa.

Projektiin valittiin neljä opiskelijaa Kuusankosken lukiosta, joiden koti sijaitsee Verlan lähialueella. Työskentelyä ohjaa kolme opettajaa. Lisäksi nuorten tueksi kerättiin laaja yhteistyökumppaneiden verkosto.

Projekti on käynnistetty siksi, että tallennettua tietoa ei ole olemassa Verlassa Jaalan puolella sijaitsevista taloista. Yhtiö on aikanaan ostanut pääosan Valkealan puolen taloista itselleen ja niistä on kerätty tietoa. Jaalan puolen talot jäivät yksityiseen omistukseen ja siksi niistä ei ole juurikaan kerättyä tietoa. Tämän vuoksi projekti on erittäin merkityksellinen”, Kuusankosken lukion opettaja Aki Pukkila toteaa.

Pitkäkestoisen projektin tuotoksena myös lyhyt dokumenttivideo

Huhti-toukokuussa lukiolla on valmisteltu opiskelijoiden kanssa kesäkuussa toteutettavaa tiedonkeruuta pohtimalla haastattelukysymyksiä ja valmistautumalla haastateltavien kohtaamiseen. Opiskelijoille on järjestetty perehdytystilaisuuksia yhteistyökumppaneiden kanssa lukiolla ja Verlassa. Kesäkuun aikana opiskelijat jalkautuvat Verlan taloihin tekemään haastatteluja. Syksyllä projektia jatketaan osana koulutyötä jäsentelemällä kerättyä tietoa.

Tiedonkeräämisen lisäksi perinteenkeruun kokonaisuus dokumentoidaan parin minuutin videoksi, jonka toteuttamisesta vastaa kaksi Kuusankosken lukion ylioppilasta. Projektin yksi keskeinen tavoite on luoda malli Unesco-lukion ja paikallisten toimijoiden yhteistyöstä muistitiedon keräämisessä.

Yhteistyöverkoston tuki on merkittävä

Projektin toteuttaminen on mahdollista Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön myöntämällä apurahalla, joka on merkittävä tuki hankkeelle. Myös Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiö osallistuu hankkeen kustannuksiin. Rahallisten tukien avulla on mahdollista järjestää opiskelijoiden tiedonkeruu kesäkuussa, Verla yleisötilaisuuksien sekä maksaa muita projektin kustannuksia.

Tärkeänä tukena hankkeessa ovat myös kulttuurineuvos Eero Niinikoski ja toimittaja Eijaleena Martikainen, jotka ovat perehdyttäneet opiskelijoita Verlan historiaan ja haastattelutekniikkaan. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat myös Verlan museo ja Poikilo-museo ovat. Kouvolan kaupungin asiantuntijoista kaupungin kaava-arkkitehti Hannu Purho on antanut käyttöön oman asiantuntemuksensa ja tukensa. Lisäksi kaupungin paikkatietoasiantuntijan Tuomo Mäläskän johdolla järjestetään Verlassa maailmanperintöalueella tarkat ilmakuvaukset. Hannu Pukkilan rooli Verlan talot projektissa on olennainen, sillä hän vastaa isolta osin arkistoaineiston keräämisestä. Verlan kyläyhdistyksen kautta tavoitetaan kyläyhteisön jäseniä.   

Lisätietoja:

Aki Pukkila, Kuusankosken lukio, aki.pukkila@edukouvola.fi, puh. 050  512 3624

Juha Forsberg, Kuusankosken lukio, juha.forsberg@edukouvola.fi

Sivun alkuun