Lisävuoroja ja parempia yhteyksiä – Kouvolan junaliikenteen tarjonta vahvistuu

Liikenne- ja viestintäministeriö ja VR-Yhtymä Oy sopivat ostoliikennesopimuksella toteutettavasta junaliikenteestä vuonna 2020. Uusi sopimus lisää merkittävästi junaliikenteen tarjontaa maakunnissa ja tuo nykyistä tarjontaa täydentäviä lisävuoroja Kouvolan ja Kotkan välille sekä lisäksi myöhäisillan vuoron Helsingistä Kouvolaan.

Ostosopimuksen lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö teki 28. maaliskuuta 2019 päätöksen VR:ltä edellytettävästä velvoiteliikenteestä vuonna 2020. Osto- ja velvoiteliikenteen kokonaisuudessa ovat mukana myös tammikuussa jatkosuunnitteluun edenneet kolme alueellista junaliikennepilottia Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Kaikissa aluepiloteissa on otettu huomioon mahdollisuuksien mukaan myös jatkoyhteydet muualle Suomeen.

– Sopimuksessa on huomioitu alueiden toiveet liikenteen lisäyksistä mahdollisimman kattavasti kaluston ja ratakapasiteetin sallimissa puitteissa. Lisäksi liikenne vastaa paremmin alueiden tarpeisiin, sillä maakunnat ja kunnat ovat olleet mukana myös liikenteen suunnittelussa, kertoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner ministeriön tiedotteessa.

Kymenlaaksossa lähijunaliikennettä kehitetään panostamalla työmatkaliikenteeseen aamulla ja iltapäivisin sekä lisävuorotarjonnalla että aikatauluja kehittämällä. Kouvolan ja Kotkan välille muodostuu neljä päivittäistä lisävuoroa ja nykyisin vain arkisin kulkevien junavuorojen liikennöintiä laajennetaan viikonlopuille.

Lisäksi ostoliikennesopimuksessa parannetaan myöhäisillan junayhteyttä Helsingistä Kouvolaan. Muutama vuosi sitten lopetetun ja paljon kaivatun iltayhteyden tilalle tulee nyt erittäin myöhäinen junavuoro, joka lähtee Helsingistä puolen yön aikoihin ja saapuu Kouvolaan yöllä puoli kahden jälkeen.

– Myöhäisillan vuoroa on pyritty saamaan takaisin pitkään ja aiheesta on neuvoteltu liikenne- ja viestintäministeriön sekä VR:n kanssa useaan otteeseen. Nyt pitkäjänteinen työ kantoi hedelmää. Myöhäisillan junavuoron säilyttäminen edellyttää tietysti, että sille saadaan riittävästi käyttäjiä, toteaa Kouvolan kaupungin kehitysjohtaja Petteri Portaankorva.

Uuden velvoitepäätöksen ja ostoliikennesopimuksen mukainen liikenne alkaa edellisen velvoitepäätöksen päättyessä ja aikataulukauden vaihtuessa 15. joulukuuta 2019.

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote asiasta

Lisätietoja:
kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, puh. 020 615 1287, petteri.portaankorva(a)kouvola.fi

Sivun alkuun