Suunnitelmissa lisää tontteja pientaloille ja yrityksille

Pientalotonttien uudistuotantoa keskitetään Kouvolassa seuraavan viiden vuoden aikana Kouvolan ja Kuusankosken taajamiin, Niinistöön, Lautaroon sekä Elimäen kirkonkylään. Vuosina 2021-2022 kaupunki rakentaa kunnallistekniikkaa ja luovuttaa pientalotontteja Haanojan ja Rauhanharjun-Sipilänmäen alueilla.

Valmistuneen maankäytön toteuttamissuunnitelman (pdf, 2M) mukaan Kouvolan kaupunki kaavoittaa ja rakentaa luovutettavaksi arviolta noin 180 pientalotonttia omistamalleen maalle seuraavien viiden vuoden aikana. Tämä tarkoittaa vuotuisena keskiarvona noin 35 uutta pientalotonttia, mikä on linjassa viime vuosina haettujen pientalojen rakennuslupien määrien kanssa.  

Tavoitteena on kohdistaa uudet asemakaavoitetut tontit ja maanhankinta joukkoliikenteen ja palveluiden kannalta edullisille alueille keskeisellä kaupunkialueella, jossa niille on eniten kysyntää. Kouvolan ja Kuusankosken suuralueilla tämä tarkoittaa Haanojaa, Eskolanmäkeä, Viitakumpua, Vatajanpuistoa, Pappilanpeltoa, Kytöahoa, Rauhanharju-Sipilänmäkeä, Kunnanpeltoa ja Öljymäkeä. 

Elimäellä kaupungin uusi tonttitarjonta kohdistuu Peippolanpellon alueelle. Valkealassa pientalotonttitarjontaa lisätään Niinistön Nurmirannassa ja Lautarossa.  

Yritystonttituotannossa painottuu logistiikka-ala 

Yritystonttituotannon osalta maankäytön toteuttamissuunnitelman tavoitteissa painottuu tonttituotanto logistiikkatoiminnoille. Uusien yritystonttien tarjonta keskitetään Teholaan Kouvola RRT maantie- ja rautatieterminaalia varten sekä Korjalaan.  

RRT:n toisessa vaiheessa suunnitellaan tänä vuonna kunnallistekniikkaa. Rakentaminen ja tonttien luovutus ajoittuu vuosille 2022-23. Kolmannessa vaiheessa alkaa asemakaavoitus ja tältä osin tontteja päästäneen luovuttamaan vuonna 2025.   

Korjalassa suunnitelmissa on kohteiden maanhankinta vuonna 2022, jonka jälkeen alkaa asemakaavoitus. Tontteja on tarjolla arviolta vuonna 2025.   

Myös Voikkaan Radantaussa tehdään maanhankintoja ennen vuonna 2022 alkavaa asemakaavoitusta.  

Jokelassa Liisakarhunmäelle rakennetaan kunnallistekniikka ja tontteja päästäneen luovuttamaan vuosina 2022-23.  

Maankäytön toteuttamissuunnitelma ohjaa kaupungin maaomaisuuden käyttöä 

Maankäytön toteuttamissuunnitelmalla sovitetaan yhteen ja aikataulutetaan Kouvolan kaupungin kaavoitus, maanhankinta, yhdyskuntatekniikan rakentaminen ja tonttien luovutus. Viidelle vuodelle ajoitettua suunnitelmaa päivitetään vuosittain. Tekninen lautakunta on hyväksynyt vuosien 2021-2025 maankäytön toteuttamissuunnitelman kokouksessaan 9.2.2021. Lue lisää pöytäkirjasta

Lisätietoja

tekninen johtaja Hannu Tylli, p. 02061 58570, hannu.tylli(a)kouvola.fi

kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, p. 02061 59138, anne.kangasniemi-kuikka(a)kouvola.fi

kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti, p. 02061 55436, sami.suoknuuti(a)kouvola.fi

kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, p. 02061 58574, anne.ahtiainen(a)kouvola.fi