Lisää asumisen mahdollisuuksia Kuusankoskelle

Kuusankosken entinen kunnantalo saattaa saada tulevaisuudessa seurakseen kerrostaloja.

Kunnantalon asemakaavamuutos on edennyt luonnosvaiheeseen. Kaavamuutoksen luonnos tulee olemaan nähtävillä ensi viikosta alkaen aina syyskuun loppuun saakka. Kaava-alue käsittää Kuusankosken entisen kaupungintalon, nykyisen Tekniikka- ja ympäristötalon lisäksi viereisen puistoalueen sekä osan Kuusaantietä.

Kaavahankkeessa on tutkittu Kunnantalon 70-luvulla rakennetun osan korvaamista kerrostaloilla, jos Asuminen- ja ympäristö -toimialan työntekijät siirtyvät tulevaisuudessa muihin tiloihin. Kaavan liittyvässä korttelin ideasuunnitelmassa on esitetty kolme vaihtoehtoista ratkaisua korttelin kehittämiseksi, mutta kaavaratkaisu mahdollistaa myös muut ratkaisut.

Nykyinen Kuusankoskenpuisto säilyy kaavaluonnoksen mukaan entisellään, mutta siinä ehdotetaan sen nimen muuttamista Alma Pihlin puistoksi Kuusankoskella 20–50 -luvuilla asuneen Fabergén korusuunnittelijan kunniaksi. Kuusankoskella asuessaan Alma Pihl työskenteli Kymin ruukin ruotsinkielisen yhteiskoulun piirustuksen- ja kalligrafian opettajana. Puiston nimeämisellä hänen mukaansa toivotaan asukkaiden kiinnostuksen lisääntyvän paikallishistoriaa kohtaan. Puiston kunnostuksen yhteydessä sinne voidaan asentaa opastaulu, jossa kerrotaan Pihlistä. Kunnantalon lounaiskulmassa oleva Kulmapuisto muutetaan kaavamuutoksen yhteydessä osaksi korttelialuetta.

Kuusaantiellä olevalla kaavan suunnittelualueella muutetaan nykyisin kauttakulkutienä oleva osa kaduksi. Samalla tien länsipuolella oleva viheralue, jossa kulkee kevyen liikenteen väylä, otetaan osaksi katualuetta. Kuusankoskenkadun katualuetta levennetään, jotta myös sen itäreunalle on mahdollista rakentaa jalkakäytävä siinä vaiheessa, kun korttelialueelle mahdollisesti rakennetaan asuintaloja toimistotilojen tilalle.

Kaavaehdotus on nähtävillä 28.8.–30.9.2019 kommentointia varten osoitteessa www.kouvola.fi/kunnantalo sekä Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski).

Lisätietoja:
kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä
kaisa.niilo-rama@kouvola.fi
p. 020 615 7404

Sivun alkuun