Liikuntatilojen vakiovuorojen hakuaikojen jatkaminen, lomautukset ja kesäajan sulut

Liikunta- ja kulttuurilautakunta hyväksyi toimialan lomautussuunnitelman. Henkilöstön lomautuksilla on vaikutusta kuntalaisten palveluihin, mutta lakisääteiset palvelut järjestetään lomautuksista huolimatta. Keskeisenä periaatteena on asiakasturvallisuuden takaaminen

Kaupungin kaupunginhallitus päätti joulukuussa kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön lomauttamisesta vuonna 2020 pääsääntöisesti kolmeksi viikoksi. Lomautusten perusteena ovat taloudelliset syyt. Kouvolan kaupungilla on kuluvana vuonna pakottava tarve kustannusten vähentämiseen. Liikunta- ja kulttuurilautakunta hyväksyi toimialan vuotta 2020 koskevan lomautussuunnitelmaesityksen kokouksessaan 29.1.2020.

Lomautukset pyritään toteuttamaan siten, että niistä olisi palvelutoiminnalle mahdollisimman vähän haittaa. Lomautukset on suunniteltu toteutettavaksi siten, että lomautuksista huolimatta järjestetään lakisääteiset palvelut, hoidetaan viranomaistehtävät ja täytetään sopimusvelvoitteet. Lomautussuunnitelmia muutetaan tarpeen vaatiessa lomautuksen aikanakin, mikäli asiakasturvallisuus vaarantuisi tai lomautus johtaisi lain rikkomiseen.

Liikunnan ja kulttuurin toimialan lomautukset esitetään pidettäviksi pääsääntöisesti kesäsulkujen yhteydessä, jotka pitenisivät poikkeuksellisesti kesäkuun alusta elokuun alkuun. Jäähallien sulut alkaisivat jo huhti-toukokuussa huomioiden loppupelien tarpeet. Hallinnon lomautus toteutetaan porrastetusti.

Liikuntapaikkojen aukioloihin tulee muutoksia ja liikuntapaikkoja suljetaan lomautuksen ajaksi turvallisuuden vuoksi. Liikuntapaikkojen hoitotaso laskee huomattavasti lomautusten aikana. Suljettavat liikuntapaikat merkitään ja suluista tiedotetaan kuntalaisille. Tällöin Kouvolan kaupunki ei vastaa tilapäisestä hoidonkeskeytyksestä johtuvista puutteista tai huonokuntoisuudesta.

Liikuntapaikkojen vuoropäätöksiä ei käsitellä tai käsittely voi viivästyä lomautusajalla. Lomautukset tuovat haasteita henkilöstön sijaistustilanteissa, kuten sairaustapauksissa ja isoja pelitapahtumia, turnauksia sekä kilpailuja järjestettäessä. Kohteiden kesähoidot ja huoltotyöt priorisoidaan: vain kiireelliset asiat hoidetaan.

Vakiovuorojen hakuaikaa on jatkettu kesävuorojen ja talvivuorojen osalta siten, että hakemukset tulee toimittaa seuraavasti:

  • kesävuorojen hakuaika 14.2.2020 saakka
  • talvivuorojen hakuaika 20.3.2020 saakka

Haettavien vuorojen jatkamiseen syynä on kaupungin lomautusuunnitelmat sekä juniorivuorojen maksullisuus –päätöksen valmistuminen helmikuussa.

Liikuntapaikkojen kesäsulkuajat
Vakiovuorojen haku

Lisätietoja:
Teemu Mäkipaakkanen
Liikuntapäällikkö
p. 020 615 8228, teemu.makipaakkanen(at)kouvola.fi

Sivun alkuun