Liikunnan ja kulttuurin toimialan lomautussuunnitelmat lautakuntaan keskiviikkona

Henkilöstön lomautuksilla on vaikutusta kuntalaisten palveluihin, mutta lakisääteiset palvelut järjestetään lomautuksista huolimatta. Keskeisenä periaatteena on asiakasturvallisuuden takaaminen.

Kouvolan kaupunginhallitus päätti joulukuussa kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön lomauttamisesta vuonna 2020 pääsääntöisesti kolmeksi viikoksi. Lomautusten perusteena ovat taloudelliset syyt. Kouvolan kaupungilla on kuluvana vuonna pakottava tarve kustannusten vähentämiseen.Liikunta- ja kulttuurilautakunta käsittelee esitystä toimialan palveluiden henkilöstöä vuonna 2020 koskevia lomautussuunnitelmista keskiviikkona 29. tammikuuta.

Lomautukset pyritään toteuttamaan siten, että niistä olisi palvelutoiminnalle mahdollisimman vähän haittaa. Lomautukset on suunniteltu toteutettavaksi siten, että lomautuksista huolimatta järjestetään lakisääteiset palvelut, hoidetaan viranomaistehtävät ja täytetään sopimusvelvoitteet. Lomautussuunnitelmia muutetaan tarpeen vaatiessa lomautuksen aikanakin, mikäli asiakasturvallisuus vaarantuisi tai lomautus johtaisi lain rikkomiseen.

Liikunnan ja kulttuurin toimialan lomautukset esitetään pidettäviksi pääsääntöisesti kesäsulkujen yhteydessä, jotka pitenisivät poikkeuksellisesti kesäkuun alusta elokuun alkuun. Jäähallien sulut alkaisivat jo huhti-toukokuussa huomioiden loppupelien tarpeet.
Hallinnon lomautus toteutetaan porrastetusti sekä lomajaksot huomioiden. Lomautukset järjestetään niin, että lakisääteiset palvelut saadaan järjestettyä ja asiakasturvallisuus varmistettua.

Kulttuuripalvelujen tarjonta supistuu lomautusten vuoksi

Päällekkäisillä lomautusjaksoilla on vaikutusta kesäajan asiakaspalveluun. Kulttuuripalveluihin tulee tiedusteluja kaupungin kulttuuritarjonnasta, ja elokuulle painottuvia tapahtumia suunnitellaan. Lomautusten vuoksi asiakkaille annettavat vastaukset voiva viivästyä ja suunnittelutyö vaikeutuu.

Alkukesän kulttuuritarjonta supistuu lomautusten vuoksi.
Kirjastopalvelut eivät ole saatavana lomautuksen aikana. Kun kaikki kirjastot suljetaan samaan aikaan kolmeksi viikoksi, lomautuksen haitalliset vaikutukset pystytään rajaamaan suhteellisen lyhyelle, kesäaikaan ajoittuvalle ajanjaksolle, jolloin kirjastojen käyttö on tilastojen mukaan vähäisempää. Kirjaston sähköiset aineistot ovat käytettävissä lomautuksen aikana.

Museot ovat kiinni 29. toukokuuta-18. kesäkuuta 2020.

Liikuntapaikkojen suluista tiedotetaan kouvola.fi-sivuilla ja paikallisissa lehdissä

Liikuntapaikkojen aukioloihin tulee muutoksia, liikuntapaikkoja suljetaan lomautuksen ajaksi turvallisuuden vuoksi sekä liikuntapaikkojen hoitotaso laskee huomattavasti. Suljettavat liikuntapaikat merkitään ja suluista tiedotetaan kuntalaisille. Tällöin Kouvolan kaupunki ei vastaa tilapäisestä hoidonkeskeytyksestä johtuvista puutteista tai huonokuntoisuudesta.

Liikuntapaikkojen vuoropäätöksiä ei käsitellä tai käsittely voi viivästyä lomautusajalla. Esimiesten työaikaa menee paljon lomautuksien järjestämiseen, työvuorosuunnitteluun ja seurantaan. Lomautukset tuovat haasteita henkilöstön sijaistustilanteissa, kuten sairaustapauksissa ja isoja pelitapahtumia, turnauksia sekä kilpailuja järjestettäessä. Kohteiden kesähoidot ja huoltotyöt priorisoidaan: vain kiireelliset asiat hoidetaan.

Aikuisten ohjatun liikunnan kesäkausi jää lautakuntaan menevässä lomautussuunnitelmaesityksessä normaalivuosia lyhyemmäksi. Vuonna 2019 toimintaan osallistui 215 kuntalaista.
Lasten liikunnan kesäkausi esitetään jätettäväksi kokonaan pois. Maksuttomia, lapsille suunnattuja liikuntatapahtumia oli vuonna 2019 kolme, ja niissä kävijöitä yhteensä hieman alle 300. Tämän lisäksi liikunnan palvelut osallistui muiden toimijoiden järjestämiin lasten liikuntatapahtumiin, mikä ei lomautusten vuoksi vuonna 2020 onnistu.
Mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten yleisurheilukilpailuja ei tänä vuonna todennäköisesti järjestetä.
Myöskään liikuntaneuvontaa ei lomautuksen aikana toteuteta.

Lisätiedot:

Liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka, vesa.toikka(at)kouvola.fi, p. 020 615 3831

Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, paivi.karhu(at)kouvola.fi, p. 020 615 4001

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Sivun alkuun