Liikennejärjestelyt muuttuvat Valtatiellä Inkeroisissa 2.9. klo 12 alkaen Kortojan sillankorjausurakan takia

Kuorma- ja pakettiautoliikenne katkaistaan 2.9.2021 klo 12.00 ja 30.9.2021 väliseksi ajaksi ja ohjataan kiertotielle kulkemaan reitille Valtatie – Inkeroistentie – Päätie – Valtatie. Kevyt liikenne ohjataan kadun toiselle puolelle. Henkilöautoliikenne ohjataan kulkemaan sillan länsipuolella olevalle kevytväylälle ja hoidetaan liikennevalo-ohjauksella.

Kortojan sillankorjaustyöt ovat käynnissä vilkkaalla taajama-alueella. Alueella on runsaasti ajoneuvo- ja kevytliikennettä sekä koululaisia. Kadun käyttäjiä ja kevyen liikenteen kulkijoita pyydetään huomioimaan työmaa-alueella työskentelevät työntekijät sekä työkoneet ja kehotetaan erityiseen varovaisuuteen alueella.

Sinisellä muovilla huputettu silta, rakennustelineet, joilla kelta-asuinen rakennusmies

Liikennejärjestelyt muuttuvat

Sillan kannen korjaustöiden ajaksi katkaistaan Valtatien kadun liikenne kuorma- ja pakettiautoilta 2.9.2021 klo 12.00 ja 30.9.2021 väliseksi ajankohdaksi. Kuorma- ja pakettiautoliikenne ohjataan kiertotielle kulkemaan reitille Valtatie – Inkeroistentie – Päätie – Valtatie.

Kevyenliikenteen yhteys sillan länsipuolen kevytväylällä katkaistaan ja kevytliikenne ohjataan kiertotielle kulkemaan kadun toiselle puolelle.

Henkilöautoliikenne ohjataan kiertotielle kulkemaan sillan länsipuolella olevalle kevytväylälle ja liikenteenohjaus hoidetaan liikennevalo-ohjauksella.

Sijaintipaikkakartta ja kiertotiet, pdf-tiedosto, 531 kt – ei saavutettava

Työt valmistuvat marraskuuhun 2021 mennessä

Kouvolan kaupungin yhdyskuntatekniikka rakennuttaa Kortojan sillan korjauksen.  Kortojan silta sijaitsee Inkeroisissa Valtatien kadun ja Kortojan risteyskohdassa.

Kortojan sillankorjausurakka käsittää sillan betonirakenteiden korjaamisen, vesieristyksen uusimisen sekä samalla parannetaan liikenneturvallisuutta uusimalla sillankaiteet.

Sillankorjaustyöt ovat alkaneet reunapalkkien korjaamisella elokuussa ja työt valmistuvat marraskuuhun 2021 mennessä.

Hankkeen pääurakoitsijana toimii Ralf Ajalin Oy.

Lisätietoja rakennushankkeesta antavat:

Kouvolan kaupunki, Yhdyskuntatekniikka

Maanrakennustöidenvalvoja Markku Brandtell  

p. 020 615 5445

markku.brandtell@kouvola.fi

Pääurakoitsija, Ralf Ajalin Oy

Vastaavatyönjohtaja Mika Koivisto

p. 045 650 1251

mika.koivisto@ralfajalin.fi