Leikkipaikkojen määrä tarkastelussa – kyselyllä käyttäjien näkemykset esiin

Tyttö keinussa talvisessa maisemassa.

Kouvolan kaupungin leikkipaikkojen palveluverkon tiivistämisessä otetaan asukkaiden näkökulma huomioon. Kysely on avoinna 4.-17.12. välisenä aikana.

Kouvolan kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi Tekninen lautakunta on päättänyt vuoden 2024 talousarvion valmistelussa käyttötaloussäästöistä, joihin sisältyy myös leikkipaikoista syntyvien kulujen vähentäminen. Säästötavoitteen mukaan leikkipaikkojen nykyisestä määrästä karsitaan 15 %, eli noin 16 kpl. Tällä hetkellä Kouvolassa on 108 leikkipaikkaa.

Kuntalaisilla on mahdollisuus esittää näkemyksiään säilytettävistä ja karsittavista kohteista Kouvolan kaupungin verkkosivuilla www.kouvola.fi/kyselyt olevan kyselyn kautta 4. – 17.12.2023 välisenä aikana. Kyselyssä on mukana leikkipaikkoja, jotka sijaitsevat lähekkäin ja jotka ovat kunnoltaan ja varustukseltaan samantyyppisiä. Tarkastelussa pidetään tärkeänä, että alueella säilyy yksi tai useampi leikkipaikka.

Leikkipaikoista syntyvät kulut koostuvat kunnossapidon kustannuksista, jotka muodostuvat mm. välineiden ja varusteiden puhdistamisesta ja korjaamisesta, turva-alustojen vaihtamisesta sekä ilkivallan ja roskaamisen jälkien siivoamisesta. Leikkipaikkojen kunnossapidon tasoa ohjaavat turvallisuusvaatimukset.

Leikkipaikkaselvitys nähtäville tammikuussa

Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään leikkipaikkaselvityksessä, joka asetetaan julkisesti nähtäville tammikuun 2024 aikana. Sen tarkoitus on toimia pohjana päätöksenteolle lakkautettavista leikkipaikoista. Selvityksessä arvioidaan kyselyn tulosten lisäksi leikkipaikkoja niiden sijainnin, kunnon ja käyttöasteen perusteella. Leikkipaikkojen kuntoa arvioidessa huomioidaan niiden rakentamis- tai saneerausajankohta sekä Kouvolan kaupungin kunnossapidon näkemys leikkipaikkojen nykyisestä kunnosta.

Leikkipaikkoja on saneerattu vuosittain kahdesta kolmeen kappaletta ja niitä on tarkoitus kunnostaa myös jatkossa, kohdistuen kaikkein huonokuntoisimpiin, palveluverkkoselvitysten mukaan säilytettäviksi valittuihin kohteisiin. Lisäksi tavoitteena on kehittää suurempia ja monipuolisempia alueellisia leikkipuistoja tasapuolisesti koko Kouvolan alueelle, esimerkiksi saneerattavaksi valittuja pienempiä leikkipaikkoja laajentamalla.

Lisätietoja:

Kaisa Niilo-Rämä, kaavoitusarkkitehti, puh. 020 615 7404, kaisa.niilo-rama@kouvola.fi

Liisa Mäkitalo, suunnitteluhortonomi, puh. 020 615 5441, liisa.makitalo@kouvola.fi

Sivun alkuun