Leikkipaikkaverkkoa päivitetään

Tekniikan ja ympäristön toimiala on todennut tarpeelliseksi päivittää vuonna 2019 hyväksyttyä leikkipaikkaselvitystä seitsemän eri alueen osalta. Toteutuessaan muutos vähentää leikkipaikkojen määrää seitsemällä verrattuna vuoden 2019 päätökseen. Selvityksestä voi antaa palautetta 21.8. asti.

Vuonna 2019 hyväksyttiin leikkipaikkaselvitys, jossa linjattiin Kouvolan kaupungin ylläpitämien leikkipaikkojen palveluverkko. Selvityksen päätöksessä linjattiin 30 leikkipaikan poistaminen palveluverkosta. 60 leikkipaikan osalta todettiin kunnostamistarve ja loput 49 leikkipaikkaa todettiin sen verran hyväkuntoisiksi, ettei niihin kohdistu toimenpidetarvetta lähivuosina.

Selvityksen mukaisesti Kouvolasta on vuosien 2020-2021 aikana purettu 21 leikkipaikkaa. Yhdeksän leikkipaikkaa on kunnostettu/siirretty. Näistä osa on tehty tai tullaan tekemään vuoden 2022 aikana. Kuusankosken Rantapuistoon on suunniteltu vielä toteuttamaton leikkipaikka. Tämän vuoden jälkeen leikkipaikkojen kokonaismäärä Kouvolassa on 112, joka tarkoittaa 1,4 leikkipaikkaa 1000 asukasta kohti. Leikkipaikkojen kunto on vaihteleva ja niiden uusimiseen kohdennettu rahamäärä on varsin rajallinen, jolloin huonokuntoisten leikkipaikkojen määrä tulee tulevaisuudessa kasvamaan.

Parhaillaan käynnissä olevien maankäytön muutosten ja kaupungin taloudellisten haasteiden sekä laskevan asukasluvun vuoksi on muutamien alueiden osalta syytä muuttaa vuoden 2019 selvityksen mukaista palveluverkkoa. Muutoksia esitetään Lautaron, Kuusankosken keskustan, Ravikylän, Ydinkeskustan, Kaunisnurmen, Vahteronmäki – Mielakanrinteen ja Eskolanmäen alueiden leikkipaikkojen määriin. Lautarossa leikkipaikkojen määrään ei ole suunniteltu muutosta suhteessa vuoden 2019 selvitykseen, mutta säilytettävän ja poistettavan leikkipaikan sijaintiin ehdotetaan muutosta. Muilla alueilla selvitetään yhden tai kahden leikkipaikan poistamista.

Leikkipaikkaselvitys 2022 on nähtävillä Kouvolan kaupungin verkkosivuilla ja kaupungintalon infopisteessä 3.-21.8.2022 välisen ajan. Selvityksestä voi antaa palautetta nähtävilläolon ajan, jonka jälkeen selvitys etenee Teknisen lautakunnan käsittelyyn syksyn 2022 aikana.

Lisätietoja:

Kaisa Niilo-Rämä, kaavoitusarkkitehti, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 7404, etunimi.sukunimi@kouvola.fi (Huom! lomalla 10.-15.8.2022)

Sivun alkuun