Lautakunta hyväksyi varhaiskasvatuksen suuntaviivat

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi eilen Kouvolan varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen sekä jatkotyön käynnistämisen siihen sisältyville toimenpiteille. Palveluverkon suunnittelussa otetaan huomioon esimerkiksi päiväkotirakennusten kunto, edellytykset joustavan esi- ja alkuopetuksen järjestämiseen sekä varaudutaan hallitusohjelmasta aiheutuviin lisätarpeisiin.

Varhaiskasvatuksen palveluverkko on suunniteltu viidelle perhekeskusalueelle (keskusta, Kuusankoski-Jaala, Koria-Elimäki), Valkeala ja Myllykoski- Inkeroinen). Eri alueilla tulisi olla tarjolla monipuolisesti eri palveluvaihtoehtoja: kaupungin omia päiväkoteja, perhepäivähoitoa ja yksityistä päiväkotitoimintaa. Avointa varhaiskasvatusta kehitetään edelleen eri alueita palvelevaksi. Pienten päiväkotien toiminnan jatkaminen tulee harkittavaksi, kun lasten määrä jää vähäiseksi. Koulujen tilojen tulisi hyödyntää esiopetusryhmille silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Päiväkotibussi mahdollistaa palvelujen joustavan järjestelyn tilapäisessä tarpeessa.

Palveluverkon suunnittelua ohjaavina periaatteina ovat turvallinen, lapsen kasvua ja kehitystä tukeva oppimisympäristö ja palvelujen sijoittuminen keskeisille paikoille väestökeskittymiin. Päiväkotien sijoittumisessa ja perhepäivähoitajien rekrytoinnissa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan huoltajien asiointisuunnat.

Vuorohoidon järjestämisessä pyritään hoitopaikan pysyvyyteen ja otetaan huomioon huoltajien työssäkäyntisuunnat, ettei päiväkotimatka kohtuuttomasti pidennä lapsen hoitopäivää. Vuoropäivähoidon tarve on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Tavoitteena on, että vuorohoitoa keskitetään, mutta jokaisella perhekeskusalueella on vuoropäivähoitoa tarjoavia päiväkoteja.

Palveluverkkoratkaisulla haetaan myös säästöjä. Palveluverkkoa tiivistetään pitkällä aikajänteellä. Päätösehdotukseen sisältyy seuraavia muutoksia:

  • Selänpään Muumilaakson päiväkodin toimintaa esitetään lakkautettavaksi 1.8.2020, koska päiväkodissa olisi tällöin hoidon tarve tämän hetkisen tiedon mukaan vain 4 lapselle syksyllä 2020.
  • Peippolan päiväkodin esiopetuksen siirtyminen Elimäen yhtenäiskoulun tiloihin Elimäen kunnanviraston rakennuksesta 1.8.2020
  • Vuokkolan päiväkodin esiopetus siirtyy Jaalan koulun tiloihin elokuusta 2020 alkaen ja Peukaloisen tilasta luovutaan.
  • Pilkanmaan koulu on suunniteltu lakkautettavaksi 2020, jolloin päiväkodin sijainti ei ole enää tarkoituksenmukainen nykyisessä paikassa. Ehdotuksena on yhdistää Pilkanmaan päiväkoti ja Maunukselan päiväkodit, jolloin myös palvellaan paremmin koko Markankylän tarpeita. Uusi päiväkotirakennus sijoittuisi lähelle tulevaa Kuusankosken tulevaa yhtenäiskoulua.
  • Valkealan päiväkotitoiminnan järjestelyt uuden päiväkodin valmistuttua monipalvelukeskukseen.
  • Väliaikaiseksi tarkoitetun Puutarhurinkadun perhepuiston tiloista luopuminen Kuovin perhepuiston remontin valmistuttua
  • Ummeljoen päiväkodin lakkauttaminen otetaan tarkasteluun, jos alueen lapsimäärissä tai toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia
  • Anjalan päivähoidon järjestelyt uuden koulun valmistuttua
  • Haanojan päiväkodin lisärakennuksen valmistuttua luovutaan neljästä erillisestä toimipisteestä

Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös etenee edelleen kaupunginhallitukseen.

Lisätiedot: Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Helena Kuusisto, puh. 020 615 7224

Sivun alkuun