Lautakunta hyväksyi aikaistetun kahden lukion mallin

Kouvolan kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi eilen palveluverkon tiivistämisehdotukset. Ummeljoen, Tehtaanmäen, Pilkanmaan sekä Kaipiaisten alakoulujen lakkautuvat syksyllä 2020. Muutettu päätösehdotus Elimäen ja Valkealan lukioiden lakkauttamisesta samanaikaisesti syksyllä 2021 hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupungin jyrkästi heikentynyt taloustilanne ja vuodelle 2019 ennustetun alijäämän kasvu yli 20 milj. euron olivat perusteena muutettuun päätösehdotukseen. Myös lukioiden opiskelijamäärän nopea väheneminen vaikutti päätösehdotukseen. Kouvolan lukioissa aloitti tänä vuonna alle 400 uutta opiskelijaa, mikä on ennakoitua vähemmän. Kouvolan lukioiden opiskelijat mahtuvat kahteen lukioon kaavailtua aiemmin.

Lautakunnan päätöksen mukaan sekä Valkealan että Elimäen lukion opetus päättyy 1.8.2021 eikä uusia opiskelijoita oteta enää syksyllä 2020. Lakkautuksen samanaikaisuus kohtelee yhdenvertaisesti molempien lukioiden opiskelijoita ja henkilöstöä. Vuonna 2020 lukioiden aloituspaikat kohdennetaan Yhteislyseoon ja Kuusankosken lukioon. Kahden lukion mallin aikaistamiseen liittyy Yhteislyseon aloituspaikkatarjonnan korottaminen yhdellä sarjalla.

Lakkautettavien lukioiden opiskelijat ohjataan sekä Yhteislyseoon että Kuusankosken lukioon. Opiskelijoiden siirtymiset uusiin oppilaitoksiin turvataan uusilla joukkoliikenneratkaisuilla. Henkilöstö pyritään sijoittamaan kaupungin muihin kouluihin huolellisella henkilöstösuunnittelulla.

Siirtyminen kahden lukion malliin ennakoitua aiemmin aikaistaa säästöjä. Päätös ilman pitkää siirtymäaikaa antaa selkeät linjaukset lukiokoulutuksen kehittämiselle ja lukioiden henkilöstölle varmuuden tulevaisuudesta. Valmistelutyö kahden lukion mallin opetuksen laadun ja henkilöstön joustavan siirtymisen turvaamiseksi voidaan aloittaa aiemmin.

Tänä syksynä lukion aloittavia opiskelijoita oli 398, mikä on selvästi vähemmän kuin keväällä yhteishaun tulosten perusteella ennakoitiin. Lukion aloitti 45 % ikäluokasta, mikä on selkeästi alempi kuin lukioverkkoselvityksessä on ennakoitu (48-49 %).

Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös etenee edelleen kaupunginhallituksen ja –valtuuston päätettäväksi.

Lisätietoja:
Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, 020 615 7727
Koulutuspalvelupäällikkö Timo Tiainen (lukiot), puh. 020 615 8330
Opetuspalvelupäällikkö Kim Strömmer, (perusopetus), puh. 020 615 7173
etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Talouden näkymät ovat Kouvolan kaupungin osalta erittäin vaikeat. Kaupungin taloudellinen tilanne heikkeni merkittävästi syksyn 2018 aikana, mikä johtui pääosin kunnallisverotulojen huomattavasta alenemasta koko valtakunnan tasolla sekä menojen kasvusta. Näiden vaikutuksesta vuoden 2018 alijäämäksi muodostui 26 milj. euroa. Kaupunginhallitus päätti 15.4.2019 asettaa talouden sopeuttamistavoitteeksi 20 milj. euroa ja velvoittaa toimialat laatimaan elokuun loppuun mennessä palveluverkkoselvitykset, joiden säästötavoite on 6 milj. euroa.

Sivun alkuun