Lautakunnassa esillä lisämääräraha ulkoliikuntapaikkojen ylläpitoon yhdistyksille ja seurojen alle 18-vuotiaiden liikkujien tilavuokriin

""

Liikunta- ja kulttuurilautakunnassa käsitellään 24. helmikuuta yhteensä 202 000 euron lisämäärärahatarvetta.

Lisämäärärahasta 32 000 euroa kohdennettaisiin kylien ulkoliikuntapaikkojen hoidon ja ylläpidon tukemiseen ja 170 000 euroa yhdistysten alle 18-vuotiaiden tilavuokrien avustamiseen. Mikäli lautakunta päättää esittää lisämäärärahaa, asia etenee kaupunginhallitukseen ja edelleen kaupunginvaltuustoon.

– Avustukset ovat ensiarvoisen tärkeitä erityisesti nyt koronan ja tiukan talouden aikana. Toivonkin, että tieto suunnitellusta tukien hakumahdollisuuksista kulkee laajasti koko kaupungin alueella! Avustukset kohdentuisivat juuri oikeaan osoitteeseen, lähiliikunnan ja alle 18-vuotiaiden liikuntaharrastusten tukemiseen. Mikäli lisämääräraha saadaan, kyseessä on jälleen yksi osoitus siitä, että Kouvolassa koetaan tärkeiksi liikunta ja kulttuuri. Ne koskettavatkin lähes kaikkien asukkaidemme arkea, liikunta- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Sinikka Rouvari sanoo.

Täsmätukea kylien ulkoliikuntapaikkojen hoitoon

Ulkoliikuntapaikkojen hoitoon ja ylläpitoon tarkoitettua rahaa eli kunnossapitotukea voisivat hakea rekisteröityneet yhdistykset, asukas- ja kyläyhdistykset sekä muut yhdistykset, joiden alueella kaupunki ei ylläpidä ulkoliikuntapaikkaa, kuten luistelukenttää tai hiihtolatuja.

Tukea voi hakea esimerkiksi kaukalon jäädyttämisen, jään kunnossapitämisen, lumenpuhdistustöiden tai latujen ylläpidon aiheuttamiin kustannuksiin.

Korvaus maksetaan takautuvasti talvikaudella 2020-2021 tehdyn ylläpidon perusteella ja se voidaan myöntää toteutuneiden kustannusten mukaan. Maksimissaan tuki on 2 000 euroa liikuntapaikkaa kohden.

Tuen saadessaan yhdistys sitoutuu muun muassa ylläpitämään liikuntapaikan ja varusteet turvallisessa kunnossa, vastaamaan huollosta sekä vesi- ja sähkökustannuksista talvikauden 2020-2021 aikana.

Asiasta tulee sen edetessä lisätietoja kaupungin verkkosivuille.

Alle 18-vuotiaiden vakiomaksujen huojennuksen tukipaketti seuroille

Toinen liikunta- ja kulttuurilautakunnan 24. helmikuuta käsitteltäväksi tuleva lisämäärärahatarve koskee 50 prosentin avustusta liikuntapalveluiden hallinnoimien liikuntapaikkojen seuroilta veloitettuihin vakiomaksuihin.

Taustalla on huoli lasten ja nuorten pysyvämmästä liikuntaharrastusten ulkopuolelle jäämisestä korona-ajan jälkeenkin sekä seurojen toimintaedellytyksistä korona-ajan haasteiden edessä.

Tukipaketti mahdollistaisi nuorten alle 18-vuotiaiden harrastajien maksujen kompensaation seuroille ja turvaa näin liikuntaseurojen ja yhdistysten tulevan toiminnan korona-aikana. Vastaavanlaisia järjestelyjä on tehty tai valmisteilla myös muissa kaupungeissa.

Kouvolalaiset liikunta- ja urheiluyhdistykset voisivat hakea alle 18-vuotiaiden vakiomaksujen huojentamisen tukipakettia 30.11. 2021 mennessä. Myöntämisedellytykset ja menettelyn periaatteet valmistelee ja toteuttaa kaupungin liikunta- ja kulttuuripalvelut. Tästä viestitään erikseen kevään aikana.

Lisätietoja

Vesa Toikka, liikunta- ja kulttuurijohtaja, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(at)kouvola.fi

Teemu Mäkipaakkanen, liikuntapäällikkö, puh. 020 615 8228, teemu.makipaakkanen(at)kouvola.fi