Lasten riskiryhmiä koskeva koronavirus (COVID-19) -ohje lasten palatessa kouluun

Turhaa altistumista koronavirukselle tulee välttää. Osalla potilaista tämä voi tarkoittaa kotiin jäämistä päivähoidosta ja koulusta. Mikäli lapsella ei ole ollut rajoituksia lähiopetuksen tai varhaiskasvatuksen suhteen influenssa- tai RSV-kaudella, ei ole syytä jäädä pois päivähoidosta tai koulusta myöskään koronavirusepidemian aikana.

HUS:n lastenlääkärit ovat laatineet yhdessä muiden yliopistosairaaloiden kanssa tarkentavia ohjeita potilasryhmittäin ja samaa ohjetta suositetaan noudatettavaksi myös Kymenlaakson alueella. Ohessa tarkennetaan riskiryhmien määrittelyä.

Vaikean koronavirustaudinriski on matala terveillä lapsilla ja nuorilla

Vaikean koronavirustaudinriski on matala lapsilla ja nuorilla:

 • jotka ovat terveitä
 • joiden perussairaus, esimerkiksi astma tai sydänsairaus, on hoitotasapainossa
 • jotka sairastavat diabetesta ilman merkittäviä lisäsairauksia. 

Lastensairauksien riskiryhmät, joille suositellaan kotiin jäämistä

Koronaviruksen suhteen lasten riskiryhmiksi luokitellaan seuraavat sairaudet:

1. Keuhkosairaudet 

 • harvinaiset vaikea-asteiset keuhkosairaudet 
 • ventilaatiotukea tai lisähappihoitoa vaativat lasten keuhko- ja lihassairaudet 
 • keuhkosairaus, johon liittyy kohonnut keuhkoverenkierron vastus (pulmonaalihypertensio) 
 • voimakkaasti alentunut keuhkojen liman poisto (vaikea-asteiset bronkiektasiat tai keuhkoputkien värekarvojen toimintahäiriö), poikkeuksellisen vaikea-asteinen astma

2. Sydänsairaudet vaikea sydämen vajaatoiminta

 • keuhkoverenpainetauti 
 • lapset, joiden keuhkoverenkierto on shuntin varassa (BT-shuntti, RV-PA shuntti) 
 • leikkaamaton syanoottinen Fallotin tetralogia (TOF) 

3. Immunosuppressoidut ja muut potilaat 

 • solusalpaajahoitoa tai muuta voimakasta immunosuppressiivista hoitoa saavat lapset (syöpähoidot, elinsiirron saaneet lapset, tietyt neurologiset potilaat) 
 • vaikeat synnynnäiset immuunipuutoset

4. Lastenneurologiset potilaat 

 • lastenneurologiset potilaat, joilla on hengitysvaje ja/tai lisääntynyt infektioherkkyys 

Edellä mainituissa tilanteissa lapsen kuuluessa riskiryhmään koronaviruksen suhteen hoitava lääkäri tekee päätöksen lapsen (tarvittaessa myös sisarusten) kotiin jäämisestä yksilöllisen arvion perusteella.

Jos huoltaja epäilee lapsensa kuuluvan riskiryhmään, kehotetaan huoltajaa olemaan yhteydessä häntä hoitaneeseen erikoissairaanhoidon poliklinikkaan ja sitä kautta lääkäriinsä.

Vanhempien sairaus ani harvoin estää lapsen koulunkäynnin. Periaatteessa jos lapsi on aiemmin voinut influenssa- tai RSV-kauden aikana käydä koulussa, voi nytkin.

Lisätietoja

Mia Tapiola, palvelupäällikkö, vastuuylilääkäri, p. 020 633 3266, mia.tapiola@kymsote.fi

Sivun alkuun