Lasten määrä laskenut varhaiskasvatuksessa – ryhmiä yhdistellään vanhempien kanssa sopien

Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä on vähentynyt merkittävästi koronavirustilanteen vuoksi. Varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto kiittää kouvolalaisia vanhempia vastuullisesta toiminnasta: ne vanhemmat, joilla on mahdollisuus hoitaa lapsiaan kotona, tekevät niin. Lapsiryhmien pienennyttyä joitakin ryhmiä on yhdistetty.

Kouvolan kaupungin varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä on vähentynyt tällä viikolla koronavirustilanteen vuoksi merkittävästi.
Kattavaa tilastoa ei vielä voida antaa, mutta monissa päiväkotiryhmissä on läsnä vain 56 lasta, varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto Kouvolan kaupungilta kertoo.
Joitakin päiväkotiryhmiä on muuttuneessa tilanteessa jo yhdistelty hyvässä yhteistyössä lasten vanhempien kanssa.

Tilannetta on tarkasteltu alueittain. Esimerkiksi Kaipiaisten päiväkodista hoitoa tarvitsevien kahden perheen lapset siirtyvät Utin päiväkotiin, ja Haanojan vanhassa päiväkodissa hoidetut kolme lasta siirtyivät tien toiselle puolelle Haanojan uuteen päiväkotiin. Lisäksi kouluilla toimineita esiopetusryhmiä on siirretty läheisten päiväkotien tiloihin.

Päiväkodeissa noudatetaan tehostettua hygieniaa. Käsiä pestään tiuhaan ja kuivataan joko paperisiin käsipyyhkeisiin tai pieniin kangaspyyhkeisiin, jotka laitetaan pyykkiin yhden käyttökerran jälkeen. Päiväkodeissa toimitaan pienissä ryhmissä ja ulkoilua suositaan.

Olemme Kouvolassa kuulleet Kymsoten asiantuntijalääkäreitä, ja heidän mukaansa päiväkotien aukipitämiseen on toistaiseksi hyvät perustelut: Pienillä lapsilla on vain vähän kontakteja muihin ihmisiin, sillä he oleskelevat pääsääntöisesti kodin lähistöllä, päiväkodissa tai koulussa etenkin, kun ohjatut harrastus- ja liikuntaryhmät on suljettu. Toiseksi koronaviruksen lapsille aiheuttamat oireet ovat pääsääntöisesti lieviä, Kuusisto tiivistää.

Arki sujuu varhaiskasvatuksessa rauhallisesti. Kuusisto kiittää kouvolalaisia vanhempia vastuullisesta toiminnasta: ne vanhemmat, joilla on mahdollisuus hoitaa lapsiaan kotona, tekevät niin. Lisäksi sairaita lapsia ei ole tuotu hoitoon.

Suunnittelemme keskitetyn vuorohoidon tarjoamista niiden lasten vanhemmille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisissä tehtävissä tai jotka tullaan koronavirustilanteen mahdollisesti pahentuessa määräämään hätätyöhön. Ilta-, viikonloppu- ja yöhoitoa tarjottaisiin näiden vanhempien alle kouluikäisille ja 1.3.-luokkalaisille lapsille.

Asia on suunnitelmavaiheessa, ja osa varhaiskasvatuksen varautumista. Myös päiväkotiryhmien yhdistäminen on varautumista. Keskitämme hoitoa hallitusti vähitellen, jottei jouduta tilanteeseen, jossa keskittäminen tehtäisiin kiireellä yhdellä kertaa, Kuusisto sanoo.

Lisätiedot:
varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 7224, helena.kuusisto@kouvola.fi

Sivun alkuun