Lapset ja nuoret käyttävät yhä enemmän kirjastoa Kouvolassa

""

Lasten- ja nuortenkirjojen lainaus nousi ennätyslukemiin vuonna 2023. Kävijämäärä kasvoi lähes kaikissa kirjastoissa

Lasten ja nuorten kirjojen lainausmäärä kasvoi 1,9 % Kouvolan kirjastoissa vuonna 2023. Koska kasvua oli myös edellisenä vuonna, päästiin nyt suurimpaan määrään sitten vuoden 2012. Koulu- ja päiväkotiryhmiä vieraili kirjastossa todella ahkerasti. Kirjavinkkauksiin ja muihin ryhmäkäynteihin osallistui ennätysmäärä, tuhansia lapsia ja nuoria. Kirjoja lainattiin runsaasti sekä lasten, nuorten ja perheiden omille korteille että koulujen ja päiväkotien yhteisille korteille. Kirjastojen satutuokiot tavoittivat koko vuonna noin 1500 kävijää.

“Olemme pienillä resursseilla tehneet suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä lasten, nuorten ja perheiden lukemisen edistämiseksi. Nyt työ kantaa hedelmää. Kiitos kuuluu myös koululle ja varhaiskasvatukselle, jotka ovat aktiivisia kirjaston käyttäjiä”, kirjaston pedagoginen informaatikko Anne Patrikainen kertoo.

Lainausten määrä kasvoi eniten Haanojan kirjastossa

Kouvolan kirjaston kokonaislainaus vuonna 2023 oli lähes 1,2 miljoonaa lainaa. Lainamäärä pysyi käytännössä ennallaan verrattuna vuoteen 2022 (-0,3 %). Aikuisten kirjojen lainaus väheni hiukan, erityisesti tietokirjoissa. Kirjaston tarjoama elokuvia ja tv-sarjoja sisältävä suoratoistopalvelu löysi hyvin käyttäjänsä, ja käyttö kasvoikin 58 %. Kotimaisten e-lehtien käyttö kasvoi 8 % vuodesta 2022. E-kirjojen ja e-äänikirjojen lainauksen lasku pysähtyi ja kasvoi vajaa 4 %.  

Kirjastokohtaisesti tarkasteltuna pääkirjastosta tehtiin 40 % kaikista lainoista. Eniten lainausten määrä kasvoi Haanojan kirjastossa (9 %), jossa kasvua oli sekä lasten että aikuisten lainauksessa. Myös kirjastoauto Tesauruksessa, Inkeroisten kirjastossa ja pääkirjastossa lainausten määrä kasvoi mukavasti. Vastaavasti määrä väheni eniten Valkealan kirjastossa (-19 %), joka toimi vuonna 2023 vielä väistötiloissa.

Kävijälaskureiden mukaan Kouvolan kirjastoihin tehtiin 550 207 kirjastokäyntiä vuonna 2023. Kasvua vuoteen 2022 verrattuna oli 6 %. Kävijämäärä kasvoi lähes kaikissa kirjastoissa. Suhteessa eniten kävijämäärä kasvoi kirjastoauto Tesauruksessa (17 %), Kuusankosken (12 %) ja Haanojan (10 %) kirjastoissa. Vain Inkeroisten ja Valkealan kirjastoissa kävijämäärä väheni.

Kirjaston asiakkaat ovat voineet tehdä kirjastotiloista varauksia sähköisesti vuodesta 2021 alkaen Varaamo -järjestelmän kautta. Varausmäärät (1 669) kasvoivat huomattavasti (34 %) edelliseen vuoteen verrattuna.

Kouvolan kirjastot järjestivät 253 aikuisväestölle suunnattua matalan kynnyksen kulttuuri- ja/tai yhteiskunnallista tapahtumaa, jotka tavoittivat yhteensä lähes 3000 kävijää. Tapahtumiin sisältyvät mm. kirjaston tuottamat erilaiset kirjallisuuspiirit, yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetyt tapahtumat sekä kirjailija- ja musiikkivierailut.

“Viime vuoden osalta olen iloinen ja ylpeä erityisesti lasten ja nuorten lisääntyneestä kirjaston käytöstä. Lukutaitoiset kouvolalaisnuoret pystyvät elämässä toteuttamaan esimerkiksi ammatillisia unelmiaan. He ovat usein myös muuten aktiivisia ja käyttävät esimerkiksi muita kulttuuripalveluita. Pidän tärkeänä, että kirjasto tarjoaa palvelua kaikille varallisuuteen katsomatta”, toteaa kirjastopalvelujohtaja Selja Kunttu.

Lisätietoja

Kirjastopalvelujohtaja Selja Kunttu, 020 615 7262, selja.kunttu@kouvola.fi

Pedagoginen informaatikko Anne Patrikainen, puh. 020 615 9183, anne.patrikainen@kouvola.fi

Sivun alkuun